Chùa Hội Phước | Chua Hoi Phuoc
Thứ 5, ngày 24 tháng 7 năm 2014
"Giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa lìa ý hung ác, dùng ý tu hạnh lành. Người trí điều phục thân, cũng điều phục ngôn ngữ, điều phục luôn tâm ý, cả 3 nghiệp thảy điều phục - Kodhavagga - Kinh Pháp Cú".
 • Thắp nén hương lòng

  05/03/2014

  “Dâng hương” là một nghi thức rất gần gũi quen thuộc đối với văn hóa Đông phương, và được hình thành từ rất lâu đời trong nếp sống tâm linh của dân tộc Việt, là một sự truyền thông giữa cõi hữu vô hư thực.

  Sắc tức là không

  04/03/2014

  Có học Tăng thỉnh vấn Thiền sư Triệu Châu: “Sắc tức là không, không tức là sắc, lý này giải thích như thế nào?”

  Lễ đúc chuông Chùa Hội Phước

  25/11/2013

  Trong quá trình trùng kiến ngôi Tổ đình Chùa Hội Phước – Nha Mân, Đồng Tháp, nhằm để tăng thêm vẻ tôn nghiêm của tòng lâm, nên vào ngày 25 tháng 6 năm Quí tỵ (01 – 08 -2013) Thượng tọa Trụ trì Thích Lệ Trang cùng với Chư tôn đức Tăng

 • Tám tướng trạng thị hiện của đức Thích Tôn

  08/10/2013

  Sử tích tám tướng thị hiện trong một đời của Đức Phật được kể như sau: 1. Giáng thần từ cung trời Đâu Suất: Trước ở nội viện của cung Đâu Suất Đà Thiên, khi muốn giáng thần xuống trần gian thì Ngài trước quan sát năm điều kiện để thích hợp với căn cơ.

  Ý nghĩa Trai Đàn Chẩn Tế (P1)

  28/08/2013

  Tam giới hay lục đạo luân hồi có vô lượng vô biên thế giới. Mỗi thế giới cũng có vô lượng vô biên chúng sinh sinh sống.

  Lời giáo huấn

  26/08/2013

  Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học Thạc sĩ, rồi lại học Tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.

  Đây chốn bình yên

  25/08/2013

  Lặng nhìn cỏ hoa muôn màu muôn vẻ khoe sắc cùng thiên nhiên lung linh trong giọt sương mai và thấp thoáng giữa ánh nắng mặt trời buổi sáng, thật vi diệu biết bao. Mặc dù muốn vật luôn biến thiên sanh diệt, nhưng trong khoảnh khắc ấy vẫn nhiệm mầu thực tại,

 • Nhân duyên và Quả báo

  25/08/2013

  Nhân duyên sanh ra muôn pháp, là luận lý trọng yếu của Phật pháp. Do ở nhơn duyên mà nói ra quả báo. nhân là bản nguyên của sự vật. Duyên là một loại trợ lực.

Cái vui nơi địa ngục.

19/07/2014

Đệ tử của Phật là Đề Bà Đạt Đa, lúc sanh tiền chống đối đức Phật, sau nhân vì ác nghiệp đã chín mùi mà bị rơi vào địa ngục. Có lần Phật sai A Nan vào địa ngục hỏi: “Ông ở trong địa ngục có an ổn không?”.

Chúng Vương Tử xuất gia.

18/07/2014

Kỳ Viên tịnh xá ở thành Xá Vệ cách quê nhà của Phật và kinh thành Ca Tỳ La không xa, vua Tịnh Phạn chính là phụ hoàng của Ngài.

Cảm ứng đạo giao.

23/07/2014

Con nhớ lại hồi thuở xa xưa cách đây hằng hà sa kiếp từng có đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang. Trước sau có đến mười hai vị Như Lai nối nhau trong một kiếp.

Công hạnh Bồ tát Quán Thế Âm

14/07/2014

Bồ Tát Quan thế Âm có nguồn gốc từ Ấn Độ. Ngài là một vị Bồ Tát tiêu biểu cho tinh thần đại bi trong đạo Phật. Công hạnh của Ngài được biết qua các bộ kinh điển như: Kinh Vô Lượng Thọ, Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm,

Sống thanh thản giữa đời.

21/07/2014

Một người không tốt với bạn, bạn không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của bạn, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ cha mẹ.

Lễ Phật đản Chùa Hội Phước.

17/05/2014

Vào ngày 13 tháng 04 Âm lịch được sự trợ duyên và chấp thuận của TT Trụ trì Thích Lệ Trang. Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Châu Thành - Tỉnh Đồng Tháp long trọng cử hành lễ Phật Đản tại Chùa Hội Phước

Nguồn gốc Thắp đèn trong Phật giáo.

15/07/2014

Đời sống đau khổ, giống như ở trong căn nhà tối, đầy dẫy những hắc ám vô minh, vì thế muốn thoát ly đau khổ thì phải tu nhân tích đức, cũng như dùng ngọn đèn sáng, phá trừ sự tối tăm đau khổ.

Xin cho con niềm tin

07/04/2014

Đã biết là vô thường, sao lại còn phiền não. Đã biết là phiền não, sao lại còn trói buộc. Đã biết là trói buộc, sao chưa chịu buông xả.

Tĩnh lặng.

08/07/2014

Chú bé hỏi "Phật vì sao nhắm mắt" Thầy tươi cười "con hỏi thật là hay! Phật khép mi nào phải đã ngủ say Ngài thiền định và tư duy quán chiếu"

Tổ 19 Thiền tông Ấn Độ – Ca Ma La Đa.

21/04/2014

Tổ thứ 19, Cưu Ma La Đa, người nước Đại Nguyệt Thị, con của Bà La Môn, thuở xưa làm Đại Tự Tại Thiên nhơn. Nhân thấy Bồ tát Anh Lạc bỗng dưng khởi tâm ái nên đọa sanh ở cõi trời Đao Lợi,

Nhạc Thiền

30/09/2013

. . .

033196
Total Visit : 33196