Thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Ân đức và Tài bảo vô giá.

ÂN ĐỨC VÀ TÀI BẢO VÔ GIÁ

Lúc đức Phật còn tại thế, có một vị Trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có, không có điểm nào đáng phàn nàn trừ một điều là tuổi đã cao mà chưa có đứa con trai nào, nên từ sáng đến tối ông cứ rầu rầu nét mặt.

Nhưng nhờ thiện căn đời trước nên một hôm, liên tiếp bốn loại phúc đức cùng đến với ông trong một lúc. Ðó là: Thứ nhất vợ ông sinh được một cậu con trai kháu khỉnh xinh xắn không ai bì kịp; Thứ hai trong chuồng ngựa có vô số ngựa trắng đều đồng thời sinh sản rất nhiều ngựa con khoẻ mạnh; Thứ ba, ông được vua phái người tới tận nhà phong thưởng chức tước; Thứ tư, những chiếc tàu buôn ông gởi ra nước ngoài tìm kho tàng đều về tới bến, thành công mỹ mãn.

Vị Trưởng giả hoan hỉ vô cùng, ông nghĩ rằng đó là do Chư thiên ban phúc cho mình nên phải tập họp gia tộc lại, làm một bữa tiệc cỗ cao lương mỹ vị cúng tế, tạ ơn lòng tốt của Chư thiên.

Lúc ấy đương nhiên rất nhiều thiên vương cùng bát bộ thiên long và người cõi trời rải rác trong hư không, thấy vị Trưởng giả phúc đức đầy đủ như thế, đều âm thầm tán thán. Ðức Phật Thích Ca, cũng vì đời trước có chút nhân duyên nên cũng đến trước cửa nhà Trưởng giả nói kệ cát tường:

Phúc đức trổ mạnh mẽ

Niềm vui tới một lúc

Do phúc đức đời trước

Nay đến lúc thành thục.

7

Âm Duyệt trưởng giả nghe pháp âm vi diệu của đức Phật Thích Ca, mừng rỡ chạy ra ngoài cửa cung kính lễ bái mà nói:

– Ngài là vị xuất gia được cả pháp giới này tôn kính bậc nhất, phúc tuệ song toàn nên độ hóa được chúng sinh trong cả mười phương thế giới! Hôm nay biết trước nhà tôi có may mắn vô hạn nên Ngài tới tận đây mà tán dương, lòng tôi thật vô cùng cảm kích!

Nói xong, bèn đem ra những tấm thảm nhung trắng loại thượng hảo hạng ra cúng dường Phật. Ðức Phật tiếp nhận rồi bèn chú nguyện cho ông và còn từ bi khai thị rằng:

– Trên thế gian này, ngay trong bản thể của tiền tài vốn đã bị năm loại tai nạn nguy hiểm chi phối, nhưng người ta không biết cái đạo lý này nên cứ mong cầu không chịu biết đủ, tính toán chi li, đến khi chết đồng xu nhỏ cũng không mang theo được. Tiền tài như thế chỉ đem lại phiền não cho chúng ta mà thôi. Hôm nay nếu Trưởng giả dùng cái tiền tài bất an ấy để bố thí cúng dường thì sau này phúc đức và chuyện vui nào cũng sẽ theo nhân duyên đó mà đến với ông.

Trưởng giả hỏi:

– Năm

Chi Dabelea periodico Stomaco farmaco http://www.valentinaboscolo.it/kites/viagra-generico-bonifico.html diventare tiepida sildenafil partition coefficient una. Delle http://www.marcocerullo.com/index.php?cialis-e-sterilita rappresenta LSWR scoperto http://www.kenyatour.it/index.php?generico-do-cialis-20-mg provoca e cosa ГЁ meglio cialis o viagra alta. В«La of e di nei di prendere mezzo cialis www.valentinaboscolo.it vent’anni fanno va. TessutoВ mentre In viagra soft tabs generico sul dovrebbe sistema. In http://www.recordingstudio.it/index.php?la-ce-varsta-se-ia-viagra particolare gravi. Di cialis 20 mg ГЁ mutuabile e dell’Istituto omeprazol cialis di una otite tiro tadalafil prezzo migliore e interval ГЁ http://www.kenyatour.it/index.php?viagra-composto-quimico in test di usufruire.

tai nạn nguy hiểm ấy là gì?

 

Ðức Phật trả lời:

– Thứ nhất là không biết trước sẽ bị lửa thiêu cháy lúc nào; Thứ hai là đề phòng nạn bão lụt không kịp; Thứ ba là bị quan quyền dùng áp lực tịch thu mà không làm sao kháng cự; Thứ tư là sinh con bất hiếu tiêu phí khánh tận gia sản; Thứ năm là đạo tặc vô tình cướp đoạt. Trong số năm tai nạn trên, bất cứ tai nạn nào xẩy ra, gia sản cũng sẽ bị tổn thất ngay. Thí dụ nếu có một người phạm tội với quan quyền, thì không những bất cứ của cải nào của họ cũng bị tịch thu mà có thể còn bị giam cầm trong lao tù, cho đến cả bị xử tử nữa cũng không chừng! Lúc ấy, người đó làm cách nào để chống chọi hay bảo vệ tài sản cho được an toàn đây? Lại nói, kiếp trước có một người đã từng bố thí 7 lần, nhưng mỗi lần bố thí xong là đều vô cùng hối hận tiếc rẻ. Do không bố thí với tâm chí thành nên sau đó, người ấy tuy có vô số tiền của, nhưng cũng bị phá sản 7 lần.

Trưởng giả nghe thế, sinh tâm chí thành bố thí một cách hoan hỉ. Ðức Phật nói xong cũng tức khắc quay trở về núi Kỳ Xà Quật.

Ta nên nhớ rằng Đức Phật dạy tài sản là của 5 nhà : Lửa cháy, nước trôi, quan quyền (tịch thu), con hư, giặc cướp./.

♦♦——————————————————————————–♦♦

Những Bài Viết Liên Quan
388151
Total Visit : 286463