Thứ 4, ngày 03 tháng 3 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Bay chẳng khỏi hư không

BAY CHẲNG KHỎI HƯ KHÔNG

Thích Thiện Phước 

         Học Tăng Đạo Tụ hạ thủ công phu tu trì nhưng không giác ngộ bèn tỏ ra thất vọng, đến Sư phụ là Thiền sư Quảng Ngữ xin từ giã ra đi.

         “Làm gì không có sự giác ngộ mà liền phải đi ư? Bỏ nơi đây mà đến chỗ khác thì được giác ngộ ?”. Thiền sư Quảng Ngữ kinh ngạc hỏi.

        “Con mỗi ngày ngoài việc ăn cơm ngủ nghỉ ra thì đều dụng công tu trì, ngoài việc tu thiền ra thì đều không có chú tâm đến việc khác, vậy m thấy đạo hữu cùng tham thiền với con thì mỗi ngày đều có tiến bộ. Thiết nghĩ, con là ông Tăng tu hành khổ hạnh lẽ ra phải tiến bộ nhiều hơn”. Đạo Tụ thành khẩn nói.

        “Ngộ là một sự khơi bày bản tánh, cội nguồn của sự giác ngộ thì không có phương pháp nào hình dung được và cũng không có phương pháp nào dạy cho người khác. Người ta có cảnh giới của người ta, con tu thiền đạo của con, cần gì phải nói bàn cho lộn xộn ư?”. Thiền sư Quảng Ngữ nói.

         “Chao ôi! Con so với các huynh đệ cũng giống như chim sẻ nhỏ so với chim đại bàng!”. Đạo Tụ cảm than.

          “Cái gì lớn? Cái gì nhỏ?”. Thiền sư Quảng Ngữ giả bộ không hiểu.

          “Chim đại bàng cất cánh là đã bay xa hơn trăm dặm, trong khi đó chim sẻ bé nhỏ bay không quá vài trượng”. Đạo Tụ nói.

          “Chim đại bàng tuy cất cánh là có thể bay xa hơn trăm dặm, nhưng có thể bay ra khỏi sanh tử không?”. Câu hỏi của Thiền sư Quảng Ngữ thật là có ý vị.

Hinh day chon binh yen

 

 

        Chim đại bàng và chim sẻ tuy thân hình lớn nhỏ khác nhau nhưng khi tung cánh thì cả hai đều bay trong hư không, có con nào là bay ra ngoài hư không đâu? Căn cứ theo lý mà so sánh thì còn chấp nhận được, nhưng dùng chấp trược vọng tình mà so sánh thì sẽ trôi lăn trong nguồn mê biển khổ sanh tử.

————————————————————————————-

Những Bài Viết Liên Quan
989918
Total Visit : 888230