Thứ 3, ngày 26 tháng 9 năm 2023
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Biệt xuất tài năng.

BIỆT XUẤT TÀI NĂNG

Thích Thiện Phước

Thiền sư Bảo Tích lúc sắp qua đời, liền gọi các đệ tử đến trước mặt.

Thiền sư nói: “Có người nào vẽ ra được hình ta không?”.

Các đệ tử liền rối lên, và ai nấy liền tìm giấy bút để vẽ chân dung Thiền sư. Thiền sư thứ lớp xem xong, chỉ lắc đầu biểu hiện không có ai miêu tả hợp tâm ý.

Lúc ấy có một đệ tử tên là Phổ Hóa bước ra nói: “Con miêu tả được”.

Thiền sư nhìn Phổ Hóa nói: “Vậy thì vẽ đi, sao không mau vẽ cho ta xem?”.

Phổ Hóa sau khi nghe xong liền lộn mèo một cái rồi đi ra.

Thiền sư nói: “Cái gã ngốc này về sau sẽ bệnh điên cuồng”.

Nói xong Ngài viên tịch.

Hinh dep

Người được bậc trí gật đầu, sánh hơn ngàn lời kẻ phàm tục khen ngợi.

Cùng lẽ ấy, nếu không có trí huệ nhận thức trác tuyệt hơn người thường, thì cũng khó đem những sự nghiệp thành tựu ở xã hội thời hiện đại mà nhiếp phục người khác. Nếu người hiện nay chuẩn bị đầy đủ tri kiến và phong thái của thiền giả thì đó là việc rất tốt.

◊◊——————————————————————————–◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
306304
Total Visit : 204616