Thứ 2, ngày 25 tháng 1 năm 2021
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Châm ngôn cuộc sống.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
973449
Total Visit : 871761