Thứ 2, ngày 20 tháng 1 năm 2020
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Châm ngôn cuộc sống.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
823375
Total Visit : 721687