Thứ 2, ngày 16 tháng 12 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Châm ngôn cuộc sống 1

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
808917
Total Visit : 707229