Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Chương trình Khuyến học 2018 – 2019

TTTTTTTTTT

 

        

            Bồ tát Quan Thế Âm dùng tâm đại từ để cho vui, dùng tâm đại bi để dứt khổ, phẩm cách cứu khổ cứu nạn là hóa thân của từ bi. Từ bi là chí nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm. Từ bi là đức tánh của Bồ tát Quan Thế Âm. Từ bi cũng là công đức đặc thù của Bồ tát Quan Thế Âm. Tâm đại từ đại bi của Bồ tát Quan Thế Âm cứu vớt tất cả những nổi khổ đau của vô lượng chúng sanh, thành tựu đạo nghiệp cho vô lượng chúng sanh. Học theo hạnh Đại Bi của Ngài, kỷ niệm ngày Thành Đạo Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 19 tháng 6, Tổ Đình Hội Phước phối hợp Chùa Thiên Ấn – Nhà Bè – TP.HCM đã tặng quà cho các em học sinh nhân mùa tựu trường sắp tới. Sau đây là hình ảnh buổi lễ:

0 2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12,5

12

14

13

15

16

17

18

19

20

21

30

Kết quả hình ảnh cho hinh chu tieu dong

Những Bài Viết Liên Quan
1035173
Total Visit : 933485
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=rz5e4qRd4Nr8RNqXgMWMmb7xWuNO90RDVCn6guCu8lIxMmIw1SHjdzB0e005OiEz6Xs8Uh0H%2BvE1Xy8%2BIBNStDThrqwtrjXXLZ%2BqOd3qP5FryPMyN5wDq5wUWGHJnEbRpmzK3dhpEB9FzoJYJ8zuWQ0D8NaNeGqAN7ReY%2Fq6Lt0%3D&prvtof=ZM64JcvvteMBKI50y4zpvhqbylKRCOF1ns5xwKqVrWc%3D&poru=OwQfvcanOZfX5%2BsV9Y03PnYLldwywwdCXIs7xccPnYAso9%2Fyf0IwG7lt0nWTqppoU8o920FfefcvU80wG%2F3F9Q%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>