Thứ 6, ngày 23 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Chương trình Khuyến học 2019 – 2020

    CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC 2019 – 2020

     

     Bồ tát Quan Thế Âm dùng tâm đại từ để cho vui, dùng tâm đại bi để dứt khổ, phẩm cách cứu khổ cứu nạn là hóa thân của từ bi. Từ bi là chí nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm. Từ bi là đức tánh của Bồ tát Quan Thế Âm. Từ bi cũng là công đức đặc thù của Bồ tát Quan Thế Âm. Tâm đại từ đại bi của Bồ tát Quan Thế Âm cứu vớt tất cả những nổi khổ đau của vô lượng chúng sanh, thành tựu đạo nghiệp cho vô lượng chúng sanh. Học theo hạnh Đại Bi của Ngài, cứ mỗi khi gió thu thổi nhẹ, báo hiệu mùa tựu trường sắp đến, Tổ Đình Hội Phước phối hợp Chùa Thiên Ấn – Nhà Bè – TP.HCM đã tặng quà cho các em học sinh. Nhân buổi lễ Khuyến Học, chúng Bồ Đề Chùa Hội Phước đã gửi tặng các vị mạnh thường quân một ít tiết mục văn nghệ để nói lên sự tri ân của Chùa. Sau đây là hình ảnh buổi lễ:

khuyenhoc2019_0

khuyenhoc2019_1 khuyenhoc2019_2 khuyenhoc2019_3 khuyenhoc2019_6 khuyenhoc2019_7 khuyenhoc2019_8 khuyenhoc2019_9 khuyenhoc2019_10 khuyenhoc2019_11 khuyenhoc2019_12

khuyenhoc2019_13

khuyenhoc2019_14

khuyenhoc2019_15 khuyenhoc2019_16

20171227165348_88131 (1)

—————————————————————-

Những Bài Viết Liên Quan
1034790
Total Visit : 933101
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=Mok%2FlqHKBQljAoc8lBQKlcg%2B1sOdug02a2fybokT%2FAsZeS8wky6fxCVoqaSNaTVrJ0fIeLJtZue35RH3A4Nu4AbX3M1KRGMDLLz%2B%2BwYz43GsjfajIzsTwOT5SLZ7eLYVLIQ6mM8dMbFGMighOqK8giZd5IH4%2BHha77aMxmcsr%2B8%3D&prvtof=cqIhR%2FvTiMzFL9L8CYI5frBlsueU5A%2Fyipt0X4cg8J8%3D&poru=OrCJ8P4pH%2BXGr13OI6ZvK4EL12RQPjB2%2FUgzI%2BoLCGCBbytsyiaT2tv9ZQpQAoZ9pZMpRVdU4Dqf1aOszPh0XA%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>