Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HÚY KỴ TỔ SƯ KHAI SƠN CHÙA HỘI PHƯỚC

cht

THÔNG BẠCH

    

          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

          Kính bạch Chư tôn thiền đức Tăng Ni.

          Kính thưa Quý thiện nam tín nữ Phật tử.

         Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật, cảm niệm ân đức sâu dày khai sơn tạo tự, hoằng pháp lợi sanh của chư vị tiền bối Tổ sư.

        Nhân ngày mùng 03 tháng 03 KỶ HỢI (nhằm ngày 7/04/2019), bổn tự thành kính khai đàn phụng Phật, tuyên kinh bái sám, hồi hướng cúng dường lễ húy nhật Tổ Sư thượng Liễu hạ Ngọc tự Phổ Minh hiệu Minh Ngọc Châu Hoàn, nguyên khai sơn Tổ đình chùa Hội Phước – Nha Mân, đồng thời hiệp kỵ Giác Linh chư tôn Hòa thượng trong môn phong.

          Đạo tràng hoan hỷ cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni và quý đạo hữu Phật tử xa gần về tham dự.

         Sự hiện diện của liệt quý vị là một trợ duyên thù thắng cho đạo tràng trên bước đường tu học và hoằng pháp.

          Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

          Nay kính!chương trình

Những Bài Viết Liên Quan
1068495
Total Visit : 966807