Thứ 4, ngày 16 tháng 10 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

CHƯƠNG TRÌNH: TẾT NGUYÊN ĐÁN – XUÂN KỶ HỢI 2019

783494
Total Visit : 681806