Thứ 2, ngày 06 tháng 7 năm 2020
" THẮNG NGÀN QUÂN GIẶC Ở CHIẾN TRƯỜNG CHẲNG BẰNG TỰ THẮNG. NGƯỜI TỰ THẮNG LÀ CHIẾN SĨ OANH LIỆT NHẤT" PC.103

CHƯƠNG TRÌNH: TẾT NGUYÊN ĐÁN – XUÂN KỶ HỢI 2019

894790
Total Visit : 793102