Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

CHƯƠNG TRÌNH: TẾT NGUYÊN ĐÁN – XUÂN KỶ HỢI 2019

1035187
Total Visit : 933499
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=J6UjN9u7TYpwgYcajCbTMgbEAhyjtrrJLPIt9SQHixPWRtt21%2FrrykjIxi888oLHjupI4FWPxqSfMb8KWGEaOm1gTw8trXvaSX69QdC02gco3E5LCVpABAKgOrh4mQHsXuklvm29kiCbk5ca%2FUI72bYoSTOPNd%2BcHId8AEJpSRg%3D&prvtof=74Xwb1DX0aI%2B6IrcjWGQhkF9WLI5AN4TXSwCFk4tjxs%3D&poru=SpuGuo4MKk2JcgTM7CyIgLYyxMAaqj3hpugYkQcekC5bb%2FrNIX4tVAPmR8xkafQAElmIPzEv1k7WSfDj5KHl4g%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>