Thứ 7, ngày 18 tháng 1 năm 2020
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

CHƯƠNG TRÌNH: TẾT NGUYÊN ĐÁN – XUÂN KỶ HỢI 2019

822463
Total Visit : 720775