Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Đại Ca Diếp.

CADIEPThích Thiện Phước

         Vì thấy Phật cùng đệ tử của Ngài ăn mặc thật đơn giản nên ngự y của vua Tần Bà Sa La là Kỳ Bà nghĩ đến chiếc áo quí báu khi ông chữa bệnh cho vua nước láng giềng ban tặng, ông muốn cúng dường Phật chiếc áo ấy nên đi đến tịnh xá Trúc Lâm bạch Phật rằng: “Đây là chiếc áo của vua nước láng giềng đã ban tặng cho con, nay con hy vọng Phật nhận lễ vật cúng dường này với mong muốn rằng: Từ nay về sau Phật cùng các vị Tỳ kheo không còn phải đắp những chiếc y rách rưới kia nữa”. Phật chấp nhận ý của ông ta. Ngài cho gọi các vị Tỳ kheo lại và nói rằng: “Y phục mà chúng ta mặc bất luận là mới hay cũ nhất định phải đơn giản, thanh khiết, phải đươc phơi nắng trừ khử dơ bẩn. Nếu vì tham mê y đẹp mà tâm bị đắm nhiễm là điều không nên hoặc phải mặc y rách rưới mới tỏ ra là học đạo cũng không đúng.” Sau khi lời của Phật được truyền ra, dân chúng thành Vương Xá đều tranh nhau dệt ra rất nhiều y để cúng dường các vị Tỳ kheo. Người cúng dường Phật và các vị Tỳ kheo ngày càng đông đảo, tin này đã truyền tới tai một vị hào phú. Vị này ở thôn Ma Ha Sa La Đà cách thành Vương Xá không xa, ông tên là Đại Ca Diếp, thông minh, uyên bác, giàu có nhất trong thiên hạ, là một nhân vật kiệt xuất trong giai cấp Bà La Môn.

       Khi Phật thuyết pháp ở tịnh xá Trúc Lâm, Đại Ca Diếp đều đến nghe giảng. Đức huệ của Phật đã dần dần khiến ông cảm phục, nên nguyện xuất gia quy y Phật.

18

         Ngày nọ, trên đường về ông đi vào một nơi có cây cối um tùm gần thành Vương Xá, đúng lúc Phật cũng đang ở đó tĩnh tọa, nhìn thấy tướng uy nghiêm của Phật, ông không ngăn được nỗi xúc động, bèn quỳ trước Phật chắp tay đảnh lễ, thành khẩn nói rằng: “Bạch Đức Phật Đà! Bậc Thầy vĩ đại, xin người hãy chấp nhận con là Đại Ca Diếp được quy y Phật, trở thành đệ tử của Ngài!”.

         Phật Đà hiểu được tâm nguyện của ông và nói: “Tốt lắm! Đại Ca Diếp, từ nay về sau con sẽ là đệ tử của ta. Trên thế gian này nếu không có người chứng được chánh giác thì không ai có đủ tư cách thu nhận ông làm đệ tử. Bây giờ con hãy theo ta!”.

         Phật Đà đứng dậy đi về Tịnh xá Trúc Lâm, Đại Ca Diếp đi theo sau Phật, lòng ông ngập tràn sự cung kính và cảm động đến rơi nước mắt. Phật quay đầu lại nhìn Đại Ca Diếp và nói: “Ta đã biết trước hôm nay là ngày chứng ngộ của con, tương lai việc lưu truyền Phật pháp sẽ trông cậy nhiều nơi con”.

        Sau khi hóa độ Đại Ca Diếp, Phật pháp coi như đã tạo dựng được nền tảng vững chắc ở thành Vương Xá. Tịnh xá ở núi Linh Thứu cũng đã thành lập vào thời điểm này, đức vua và các vị học giả cũng lần lượt đến quy y. Từ đó việc giáo hóa của Phật được phổ biến khắp nơi./.  

 

♦♦———————————————————————–♦♦

  

 

Những Bài Viết Liên Quan
406944
Total Visit : 305256