Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Đạo nhơn lanh lợi.

Dao nhonThích Thiện Phước

 

Có một vị Tăng đến am của Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện, Nam Tuyền nói: “Ta cần phải đi lên núi, không có thời gian nói nhãm với ngươi, đến thời phải tự ngươi làm cơm, nhưng không được quên đem phần cho ta”. Nói xong liền tự mình lên núi, vị Tăng nhơn đó sau khi làm cơm ăn xong, không chỉ không có đem cơm lên núi mà lại đem dụng cụ nấu cơm đập bể đi, sau đó chổng đầu mà ngủ. Nam Tuyền ở trên núi đợi thật lâu rồi mà không thấy mang cơm lên nên đành xuống núi. Về đến am thấy vị Tăng ấy đang khò khò ngủ, Nam Tuyền cũng lên giường nằm kế bên ngủ, vị Tăng ấy trở mình ngồi dậy rồi đi.

Nam Tuyền sau khi làm chủ trì từng khen rằng: “Ta trước giờ ở am này từng gặp qua một đạo nhơn lanh lợi, đến bây giờ lại không thấy mặt nữa”.

Nen Nuoc mat

Công án thiền này có nhiều nhân tố khó mà dùng thường tình suy lường được.

Thiền Tăng nầy không đem cơm cho Nam Tuyền, lại đem dụng cụ nấu cơm đập bể đi, sau đó ngủ khò một giấc dài ở trên giường. Là vì trong tâm đã diệt hết hai tướng nhân và ngã, không có việc để làm, không có đạo để tu, cho nên an nhiên tự tại. Sau bị Nam Tuyền phá đi sự hiểu biết về thân tướng nhằm để khảo nghiệm, câu chuyện lật mình ngồi dậy mà đi là nhân vì tỏ ngộ tâm này thoát khỏi căn trần, không cùng với muôn pháp làm bạn, cho nên bất kỳ việc gì thì tiến thoái tự biết, hèn gì được Nam Tuyền khen rằng đạo nhơn lanh lợi.

Nói rõ hơn là chỉ dáng coi nhìn phiến diện khó mà thấy suốt được đầu mối của sự việc, nhân vì mọi thứ luôn ẩn hiện huyền cơ trong đó.

◊-◊———————————————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
427546
Total Visit : 325858