Thứ 4, ngày 03 tháng 3 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Đến đi đều là ảo giác

ĐẾN ĐI ĐỀU LÀ ẢO GIÁC

Thích Thiện Phước

       Có một người đang lúc hấp hối. Một vị Thiền sư đến trước giường hỏi: “Ngươi có cần người đến để tiếp dẫn không?”

 

       “Tôi đến một mình, nên ra đi cũng một mình. Ngài giúp đỡ tôi làm gì cho nhọc?” Người sắp qua đời nói.

 

       “Nếu như ngươi cho là tự đến rồi lại tự đi thì đó là sự ảo giác. Bây giờ để ta chỉ cho ngươi thấy con đường không đến cũng không đi”.

 

       Người sắp qua đời thấy ngay được con đường đó và mỉm cười ra đi.

 

 Chu be chan trau

 

 

 

   Điều khốn khổ của người sắp qua đời, chính là nỗi khốn khổ của những người bình thường khác, đối với sự sanh tử chỉ có nghi ngờ sợ hãi. Người sắp qua đời nhận được sự dẫn dắt của Thiền sư, thể hội được sự hiểu biết sai lạc về việc đến đi sanh tử, trong tâm do đây mà giải thoát. Cho nên an tường mà ra đi. Còn chúng ta, trong khi đang sống đây thì phải thế no?

 

   Sanh thì từ tự nhiên đến, chết lại trở về với tự nhiên. Đạo lý tự nhiên đã hay dung nạp sanh tử, thì chính là không phải sanh tử. Phần nhiều tiếp cận tự nhiên, thể hội tự nhiên, nhưng không biết không hiểu trong đó có đượm sanh tử phiền não. Trong cuộc sống lại càng hiển hiện ra cơ duyên vô hạn.

 

————————————————————————————————


Những Bài Viết Liên Quan
989914
Total Visit : 888226