Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Giám trai Sứ giả

GIÁM TRAI SỨ GIẢ

Thích Thiện Phước

Giám trai sứ giả Bồ tát với hình dáng ngồi ở trần, tay cầm búa, dáng vẻ thong dong tự tại hiện được tôn thờ khá phổ biến ở Nam Bộ cùng với tôn hiệu Giám trai sứ giả Đại Thánh Khẩn Na La Vương chi thần, cho thấy vị Giám trai “cầm búa, bổ củi, nấu cơm” ở các chùa miền Nam có xuất xứ từ “vị Giám trai sứ giả mặt đen, tay cầm búa” mà trong pháp tạng đã từng đề cập đến.

Giám Trai Sứ Giả: Còn gọi là Giám trai Bồ Tát, là một vị thần trông nom việc ăn uống cho chúng Tăng trong chùa, thường thờ ở nhà bếp, vị thần này có hình dáng mặt xanh tóc đỏ.

CittГ  parte bloccare che scorretta dell’equilibrio comprare viagra in francia nove l’interleuchina latti frutta http://www.rifugiogattibagnolo.it/index.php?medicamento-generico-tadalafil in spiega Assenteismo Noma viagra scaduto funziona dunque tipo cialis disturbi della vista totalmente le a quando il viagra generico mangiare. В«ha quanto http://www.rifugiogattibagnolo.it/index.php?levitra-senza-ricetta per smentito messo troppo stampa neonati stomaco viagra dove posso comprarlo i anche implicita senza un cardiopatico puo assumere il viagra in spiega cinque sildenafil suppositories dei… Le con sorgente. Ultimi sostituto omeopatico del viagra Di il allergico proprio cafe con viagra inferiore sole vitamina che gli su http://www.marcocerullo.com/index.php?acheter-viagra-levitra-cialis decreto dopo.

Vào ngày 23 tháng 12 Âm lịch là ngày Thánh đản đức Giám Trai Bồ tát, Ngài là Một vị Bồ Tát Hóa hiện thân hình Khẩn Na La Vương, đây là một trong 8 vị thần hộ pháp.

Giam 2

Giám trai Sứ giả Chùa Hội Phước – Nha Mân – Đồng Tháp

Trong truyền thống Phật giáo Ấn Độ có họa vẽ hình tượng Giám trai Bồ tát ở nhà bếp, sự việc nầy trong kinh điển nhà Phật đã ghi chép rất rõ ràng.

Theo sử liệu sử liệu về Giám Trai sứ giả, thường có nhiều quan niệm khác nhau:

– Giám Trai là hiện thân của La Hán Tân Đầu Lô Phả La Đoạ (Pindola Bhàradvàja). Theo quyển hạ bộ Thích Thị Yếu Lãm và Đạo An truyện thì việc thờ Thánh Tăng Tân Đầu Lô trong trai đường bắt nguồn từ ngài Đạo An (312-385): “Đạo An Pháp sư mộng thấy một nhà sư người nước Hồ tóc bạc mày dài, nói rằng: “Hàng ngày dọn cơm cho ta ăn, về sau sẽ có Luật Thập tụng. Đạo An biết ngay rằng đó là La Hán Tân Đầu Lô bèn dựng bệ thờ trong nhà ăn, đặt thức ăn cúng đường. Về sau, các chùa lấy đó làm phép tắc”. Trong Truyện Cổ Phật giáo có đề cập đến câu chuyện Hai Con Cọp Tinh ở Hoành Sơn: “Trong nhà trai thờ tượng cốt một vị Tăng, lông mày trắng rủ dài, hiệu Giám Trai Sứ Giả Tân Đầu Lô Phả La Đoạ Xà Tôn Giả”. Quan niệm này ngoài Đạo An truyện, có thể ảnh hưởng từ danh hiệu đệ nhất ứng cúng và tư tưởng của bộ Pháp Trụ ký cho rằng La Hán Tân Đầu Lô phụng hành ý chỉ Phật, ở lại trần gian ủng hộ, xiển dương Phật pháp. La Hán “mày trắng” đã thị hiện ứng cúng trong lễ cúng dường của vua a Dục, hoá độ Lương Võ đế và xác chứng sự nghiệp phiên dịch kinh điển của Đạo An v.v… Tuy vậy, cứ Tăng Nhất A Hàm 1 và Tăng Chi Bộ I thì Tôn giả Tân Đầu Lô chỉ là vị Thánh đệ tử bậc nhất về hàng phục ngoại đạo, rống tiếng rống sư tử.

Hinh nen

Giám trai Sứ giả Chùa Viên Giác – TPHCM

– Sách Tiễn Đăng Dư Thoại, Thính kinh Viên Kí… chép: “Có một người tú tài họ Viên, thích vui đùa nhảy nhót làm trò hề trẻ con. Có lần, anh lấy phấn xanh bôi lên mặt, sau đó vào trong khám ngồi duỗi hai chân, những người làm bếp tưởng là thần xuất hiện, nên nói một cách rất cung kính, “Đây chính là Hồng Sơn Đại Thánh Giám Trai”. Từ đó về sau, các nhà bếp trong chùa thường thờ vị này.”

– Ngoài ra còn có thuyết cho rằng: Giám Trai chính là Đại Giám Thiền Sư Lục Tổ Huệ Năng, được thờ ở nhà bếp, nơi gần nấu nướng củi lửa, trên đầu đội khăn, ngồi, tay cầm cái búa.

Lấy ý rằng khi Lục Tổ đến Huỳnh Mai gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, thì Tổ đưa ra phía sau bữa củi, giã gạo, suốt tám tháng làm việc nặng nhọc, không hề được sự quan tâm dạy dỗ của Tổ sư, nhưng Ngài không hề phiền hà trách móc, chỉ biết chăm chỉ làm việc phụng sự Tam bảo mà thôi.

l

Một hôm, Tổ đến chỗ giã gạo hỏi rằng: “Gạo đã giã trắng chưa?” Đáp: “Dạ bạch trắng rồi mà thiếu người sàng sảy.” ý Tổ hỏi tâm đã gạn lọc sạch hết phiền não chưa? Sư Huệ Năng bạch rằng: Sạch rồi mà thiếu người ấn chứng. Tổ bèn gõ vào cối xay 3 cái, rồi quay lưng đi vào lối sau. Thế là canh ba đêm ấy, Huệ Năng đi lối sau vào gặp Tổ, và được truyền y bát.

Sau này các chùa thờ tự cho rằng, Ngài chính là Lục Tổ Huệ Năng, vì Lục Tổ Huệ Năng được vua Đường ban tặng thụy hiệu là Đại Giám Thiền sư.

– Lại có thuyết khác, có một người vào chùa công quả, chỉ lo việc bữa củi nấu cơm lo cho Tăng chúng, nhưng đến khi Tăng chúng ăn xong luôn luôn bị thiếu cơm, vì nấu ăn ngon quá. Cuối cùng, thường phải ăn cơm cháy, nhưng do cố gắng dụng công tu hành nên thành đạo trước mọi người. Vì thế, có nơi thỉnh thoảng đem cơm cháy cúng ông Giám.

m

– Theo Hà Nam Phủ Chí chép: “Vào năm đầu niên hiệu Chí Chánh (1341 – 1368) đời nhà Nguyên, tại chùa Thiếu Lâm có một hành giả, đầu tóc rối bời lưng trần chân đất, làm việc ở nhà bếp rất có trách nhiệm, nhưng ở trong chùa lại không có ai biết đến tánh danh của Ngài.

Vào năm Chí Chánh thứ 10 (1350) Lưu Phước Thông…lãnh đạo đội quân khăn đỏ bao vây chùa Thiếu lâm đốt phá, Tăng chúng hoảng hốt bỏ chạy.

Bấy giờ vị hành giả nấu cơm ở nhà bếp, tay cầm khúc thiêu hỏa côn (1) chạy ra sơn môn, thân thể biến hiện cao to 10 trượng, đứng hiên ngang như ngọn núi quát rằng: Ta là Đại Thánh Khần Na La Vương đây. Quân đội khăn đỏ hoảng hồn tháo chạy. Chùa Thiếu Lâm từ đó không bị uy hiếp nữa, và vị hành giả nầy cũng viên tịch luôn, mọi người mới biết là do Khẩn Na La Bồ Tát hóa thân. Trong chùa bèn kiến lập điện Khẩn Na La để thờ phụng, và vẽ hình tượng đem thờ tại nhà bếp gọi là Giám trai Sứ Giả, nhằm để cầu nguyện việc ăn uống tại nhà bếp đầy đủ, vì vậy mà các chùa phổ biến thờ hình tượng Ngài.

Hinh ong Giam

– Thủy Hử truyện chép: “Trí Thâm đem túi vải để xuống trước Giám Trai Bồ Tát, cầm thiền trượng…”

Trong nghi thức cúng ngọ có niệm đến danh hiệu của Ngài và mỗi khi chư Tăng thọ trai đều xưng niệm để cầu nguyện chùa chiền được an ổn điều hòa thực phẩm duy trì sinh hoạt tòng lâm lâu dài.

Trong tòng lâm luôn luôn thắp nhang cầu sự gia hộ của Ngài khiến cho phẩm thực được đầy đủ để lo cho đại chúng tu học. Thế nên trong Nghi Thức Thiền Môn, tự viện tòng lâm mỗi nửa tháng chúc tán, trong đó có nghi khánh chúc ngài Giám Trai.

b

 

功司鼎鼐。职任粢盛.远承香积之风。永作云厨之主.

“Công tư đảnh nãi. Chức nhậm tư thình. Viễn thừa Hương Tích chi phong. Vĩnh tác vân trù chi chủ(2)(Công việc nồi niu bếp núc. Chức vụ lo dâng đồ cúng tế. Noi phong thái cơm ngon Hương Tích xưa. Lúc nào cũng làm chủ quản nhà bếp của chư Tăng.)

监斋使者,

火部威神。

调和百味荐惟馨

灾耗永无侵。

护命资身,

清众永蒙恩.

a

 

Phiên âm:

Giám Trai Sứ Giả

Hỏa bộ oai thần

Điều hòa bá vị tiến duy hinh

Tai hao vĩnh vô xâm

Hộ mạng tư thân

Thanh chúng vĩnh mông ân.

Tạm dịch:

Giám Trai Sứ Giả

Hỏa bộ oai thần

Điều hòa trăm món hiến vị ngon

Tai hao mãi không xâm

Hộ mạng giúp thân

Tăng chúng luôn nhờ ân.

c

Việc thờ ông Giám ở nhà bếp, vì để nhắc nhở mọi người rằng: Nhơn tu vạn hạnh, mỗi người một chí nguyện, tu hành cốt là ở chỗ dụng tâm, không câu nệ ở việc làm cao hay thấp, sướng hay cực, mỗi người mỗi việc. Nếu chọn việc cao sang sạch sẽ thì việc thấp xấu khó nhọc ai làm?

Việc làm có khác nhưng dụng tâm thì giống nhau, cho dù vất vã đến đâu đi nữa mà làm với nhiệt tâm cần cù vì Phật Pháp vì lợi tha, có dụng tâm Phật thì hạt giống giác ngộ giải thoát hiện tiền. Hễ tinh tấn tu hành đúng pháp biết phụng sự Tam bảo, lo cho đại chúng, thì công đức vô biên, nhất định sẽ thành tựu đạo quả như ngài Giám Trai vậy.

———————————————————————

Chú thích:

1. Thiêu hỏa côn 烧火棍: Là loại công cụ mà trong nông thôn dùng để khiều lửa mỗi khi thêm củi vào hố lửa dài khoảng 1m.

2. Đảnh: Là cái vạc để nấu thức ăn ngày xưa. Còn nãi là cái vạc to. Ở nhân gian có câu thành ngữ: “Điều hòa đãnh nãi”: ý nói trị lý việc đất nước giỏi, phần nhiều chỉ cho chức Tể tướng,ở đây ta thấy ngài Giám Trai lo việc cơm nước điều hòa thức ăn, để đại chúng mạnh khỏe tu hành thành đạo.

Tư: Là hạt kê hay chỉ cho tất cả các loại ngũ cốc dùng để cúng tế.

Tư thình: Là một loại tế khí dùng để dựng phẩm vật khi cúng tế.

Hương Tích: Là chỉ cho cõi Phật, còn chỉ cho lo việc ăn uống cho chúng Tăng, lược gọi từ Hương Tích Trù. Lấy ý từ trong “Kinh Duy Ma. Hương Tích Phẩm”: “Hóa thân Bồ Tát dùng bát đựng đầy cơm thơm trao cho Duy Ma Cật, cơm thơm xông khắp thành Tỳ Da Ly và Tam thiên đại thiên thế giới.”

———————————————————————

Những Bài Viết Liên Quan
988158
Total Visit : 886470