Thứ 2, ngày 21 tháng 9 năm 2020
MÙA VU LAN BÁO HIẾU, CHƯ PHẬT ĐẠI HOAN HỶ,TU BỐ THÍ TẠO PHƯỚC, ÔNG BÀ TỔ TIÊN SIÊU

Giữ lòng Thành kính – Thích Thiện Phước.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
926348
Total Visit : 824660