Thứ 6, ngày 24 tháng 1 năm 2020
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Giữ lòng Thành kính – Thích Thiện Phước.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
825117
Total Visit : 723429