Thứ 7, ngày 28 tháng 11 năm 2020
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Giữ lòng Thành kính – Thích Thiện Phước.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
951598
Total Visit : 849910