Thứ 4, ngày 23 tháng 10 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Giữ lòng Thành kính – Thích Thiện Phước.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
786182
Total Visit : 684494