Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

KHÁM BỆNH TẶNG QUÀ MÙA VU LAN

fffff

    Trong Kinh Phước Điền, Đức Phật dạy: “Tám món phước điền ở thế gian, phước báu lớn nhất là chăm sóc người bệnh”. Thể theo tinh thần ấy, đoàn khám bệnh từ thiện Linh Quang và Phật tử chùa Định Thành đã đến khám, chữa bệnh, phát thuốc cho đồng bào Phật tử tại địa phương chùa Hội Phước.

       Tại đây, các bác sĩ khám tổng quát và các chuyên khoa nội, mắt,… từ các BV Quận 1, BV Nhân Dân 115, BV Mắt TP.HCM, Trung tâm y tế dự phòng Quận 1, v.v… đã kê toa cho gần 600 bệnh nhân bao gồm người lớn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, bệnh tật, hơn 600 số thuốc cũng đã được trao tận tay, đo và tặng kính đeo mắt cận, lão, cắt tóc trẻ em, cụ già ….. Sau khi khám bệnh, mỗi người được trao tặng một phần quà do các mạnh thường quân đóng góp.  Sau đây là hình ảnh buổi khám bệnh:

k0

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8

k9

cc1 m0 m1 m3 m4 m5 m6 m7 m8 s1 s2,1 s2

Những Bài Viết Liên Quan
1035136
Total Visit : 933448
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=Zt0UoGGrdPVFXm30lRwdqWS5%2FMGbeSg7TGWVGEjjOD%2F%2FySCQbr1oLwibSoVxRiXphTLPaFkYwFLU48KuPkS1WLkXtatZfWFT0YLU8JGTu4oSypKMCbZUUAOfKjbypy0dC9VWn9ukH8Vz%2FFKn3FMsk5BgZlKpy7zqDUXY%2FZwDAaM%3D&prvtof=wa09LcH8flHDai1QiniQPWuATaGxouKVdfVEj1FtgnA%3D&poru=z9UQP9ugV6xb%2FSuVOWf%2Bk3ZeDEaV4xLjaRnJ1nhe0qHoKZ20RM0BQXpmUOAeFn8pphdZuOUdY%2BBdkYD5Udk2RQ%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>