Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Không có thời gian để già.

khong co timeThích Thiện Phước

 

Thiền sư Đại Trí vân du, tham học 20 năm, cuối cùng về đến bên Sư phụ là Thiền sư Phật Quang.

“Hai mươi năm nay pháp thể Sư phụ có được an khang không?”. Đại Trí hỏi.

“Rất tốt, rất tốt, dạy học thuyết pháp, trước thuật, chép kinh. Ta mỗi ngày đều như thế, chỉ có bận rộn là được nhiều an lạc”. Phật Quang nói.

“Mỗi ngày đều như thế mà bận rộn sao? Sư phụ! Thầy bận rộn như thế sao không thấy già chết?”. Đại Trí hỏi.

“Hi hi…Ta không có thời gian để mà già”. Phật Quang đáp.

nen gia 1

Già suy đương nhiên là chỉ tuổi xuân không còn nữa, cảnh tử vong dần đến.

Thân thể tuy có già suy nhưng tâm chúng ta thì linh minh trống rỗng vượt khỏi tất cả, chúng ta có thời gian đâu mà già, lại có cái gì khiến cho chúng ta già ư?

◊-◊———————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1035189
Total Visit : 933501
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=6MIceBu5uXsN7pxM8OzTgSBg9Jy9zxW5hHNRg3O5qvDyuOvx5ZN2vIDEnfQ6rIU4sk2nvprMQ5cIaBhf1L1b0QoHm8F3A7QeK91dDNdCtK0ZECtEI4v%2BWNfrAq4es%2FerlMg3CEqlY3JePjyCGpGJ%2FBVKB3uR3d68vi1Oi%2FlrD%2B0%3D&prvtof=sZ6pkyvVzaE3PzTX%2FiCck3XYhxPttIS2PNCsD64KAXQ%3D&poru=SstDNVYeQ%2B8yicX%2B43TTHp8%2BOqPVSmuHRD8hcLWpPs3M%2Fdo8S8TYAxwga1%2BBEYx12a%2F4DkBI%2F4uIp9pWnrfTTQ%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>