Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Không nên tự trách

KHÔNG NÊN TỰ TRÁCH

        Có người khi làm sai thì dễ rơi vào tự trách, không cách gì tha thứ cho bản thân. Mặc dù trí lực, năng lực của mỗi người có khác nhau, nhưng nếu cố gắng thì dù việc có khó khăn cách mấy, bạn cũng đều có khả năng học tập và làm được. Cho nên bạn không cần tự trách mình.

       Nhưng chúng ta không thể trăm việc đều làm tốt cả trăm, cho nên khi có người nào đó trách mình, hay là muốn mình phải biết hổ thẹn và sám hối thì ta nên cảm ơn sự quan tâm chỉ lỗi của họ.

la

        Đối với những việc đáng lẽ chúng ta làm tốt mà lại làm chưa tốt thì thay vì cảm thấy không hài lòng, chúng ta cần phải tiếp tục nỗ lực, cải tiến bằng những hành động cụ thể, để mong sau này mình sẽ làm tốt hơn. Sự mong mỏi làm một điều gì đó mà không đủ năng lực, hay nỗ lực làm mà vẫn chưa thành tựu, thì cần phải học tập thêm, rèn luyện thêm, để được trưởng thành hơn. Đó chính là Sám hối hay còn gọi là biết hổ thẹn. Đây chính là biểu hiện của người có trách nhiệm.

Thích Quảng Lạc

-———————————♦♦♦♦♦♦♦♦———————————

Những Bài Viết Liên Quan
406952
Total Visit : 305264