Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên.

CAP CO DOC.Thích Thiện Phước

 

Cấp Cô Độc Trưởng giả sau khi về đến thành Xá Vệ thuộc vương quốc Kiều Tát Di La, thì bắt đầu tìm kiếm nơi xây dựng tịnh xá để cúng dường Phật, cuối cùng tìm được khu vườn của Thái tử Kỳ Đà con vua Ba Tư Nặc, đây là nơi lý tưởng nhất. Ông cũng biết khu vườn này rất được Thái tử yêu thích nhưng vì để thỉnh Phật thuyết Pháp hóa độ chúng sanh, nên ông mạnh dạn bái kiến và thỉnh cầu Thái tử: “Thưa Thái tử, chắc Thái tử biết nước láng giềng của chúng ta có một vị Phật Đà vĩ đại đang ở đó. Phật Đà là ngọn đèn của chân lý, là bậc vĩ nhân cứu thế, vì để dân chúng nước ta có thể hưởng được lợi ích từ Phật Pháp, xa rời nỗi khổ sanh tử, thanh tịnh tự tại, hạ thần đã thỉnh đức Phật đến nước ta. Vì cần xây dựng một ngôi bảo điện để đón tiếp Phật cùng đệ tử của Ngài, thần đã tìm kiếm khắp nơi nhưng trong đất nước chúng ta chỉ có khu vườn của Thái tử là nơi thích hợp nhất để xây tịnh xá cúng dường Phật. Xin Thái tử hãy vì lợi ích muôn dân mà nghĩ, hy vọng Ngài có thể bán khu vườn này cho thần để ánh sáng của Phật có thể soi khắp trên đất nước chúng ta”.

duc-phat-thich-ca-14

Kỳ Đà Thái tử nghe xong cảm thấy rất khó xử, do dự một lúc ông tùy tiện nói đại một số tiền rất lớn để cho Trưởng giả bỏ ý định. Thái tử nói: “Cấp Cô Độc Trưởng giả. Ông biết ta yêu thích khu vườn này nhất, nay vì muốn mời Phật đến thuyết pháp mà muốn mua khu vườn này để xây tịnh xá, vậy thì trừ khi ông có thể dùng vàng để lót đầy khu vườn của ta thì ta mới bán cho ông khu vườn này”.

Điều kiện Thái tử đặt ra không hề làm Trưởng giả Cấp Cô Độc sợ hãi, ông về nhà kêu người mở kho và dùng xe chở đầy vàng đen để lót hết khu vườn. Sau khi việc hoàn thành đã khiến Thái tử rất cảm động. Ông nói: “Trưởng giả khu vườn của ta sẽ bán cho ông, nhưng cây trong vườn ta tuyệt đối không bán cho ông mà hãy cho phép ta dâng lên cúng dường Phật”.

Cấp Cô Độc Trưởng giả nghe xong lời của Thái tử biết rằng Thái tử đã hối hận và giác ngộ, trong lòng cảm thấy rất vui. Ngay ngày hôm đó ông nhanh chóng đến tịnh xá Trúc Lâm xin Phật cử một vị đệ tử đến để tiến hành đôn đốc công việc thiết kế và xây dựng tịnh xá. Sau cùng ông đem việc mua bán giữa ông và Thái tử kể cho Phật nghe. Phật hiền từ nói: “Công đức phát tâm là bất khả tư nghị, tịnh xá hãy đặt tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên. Để ta cử Xá Lợi Phất đến để theo dõi công trình, khi về ông hãy đi cùng Xá Lợi Phất và nghe theo chỉ thị của Thầy ấy mà làm”.

NEN-KY-THO 2

Không lâu sau dưới sự sắp xếp của Tôn giả Xá Lợi Phất và sự chỉ đạo của Trưởng giả Cấp Cô Độc, Kỳ Viên tịnh xá mau chóng hoàn thành. Ngôi tịnh xá trang nghiêm, lộng lẫy, tráng lệ hơn hẳn tịnh xá Trúc Lâm, ngay cả vương cung cũng khó sánh kịp.

Bởi vì lòng thành của Trưởng giả Cấp Cô Độc nên mặc dù Pháp giá của Phật vẫn chưa đến Kỳ Viên nhưng người dân trong nước đối với việc cúng dường Phật của Trưởng giả cảm thấy rất kính ngưỡng.

Sau khi Kỳ Viên tịnh xá xây dựng xong, được sự cung thỉnh của Trưởng giả Cấp Cô Độc, Phật Đà cùng các vị đệ tử tạm rời Trúc Lâm tịnh xá đến Kỳ Viên tịnh xá, Phật biết cơ duyên đã đến nên dọc đường đều giáo hóa. Lúc Phật đến Kỳ Viên tịnh xá ở kinh thành Xá Vệ mọi người đều rất vui mừng. Người dân nhiệt tình đón rước Ngài, từ đó ở phương Bắc lại có thêm một nơi để Phật giáo hóa chúng sanh.

◊-◊————————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
406956
Total Visit : 305268