Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.

Video: Lễ Giỗ tổ Chùa Hội Phước ngày mùng 3 tháng 3 năm Ất Mùi.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
213126
Total Visit : 111438