Chủ nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014
"Cúi lạy ba ngôi cao quí, xin cho con có thêm năng lực để báo ân, phụng hành Phật sự. Nguyện cho mọi người mọi loài bớt khổ, biết cảm thông tha thứ, hiểu biết thương yêu, sớm phát tâm lành cùng thành Phật đạo".

Lễ đúc chuông Chùa Hội Phước

LThích Thiện Phước

 

 

 

          Trong quá trình trùng kiến ngôi Tổ đình Chùa Hội Phước – Nha Mân, Đồng Tháp, nhằm để tăng thêm vẻ tôn nghiêm của tòng lâm, nên vào ngày 25 tháng 6 năm Quí tỵ (01 – 08 -2013) Thượng tọa Trụ trì Thích Lệ Trang cùng với Chư tôn đức Tăng và Phật tử thuộc môn đình Hội Phước niệm kinh chú nguyện đúc một phạm chung 3 tấn, chiều cao 2.9 m, đường kính  3,4 m do gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Sở – tức phụ thân của Đại đức Thích Nhuận Nguyên - thực hiện. Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Tuấn.

1

         

             Cũng nhân Phật sự nầy Thượng tọa đăng đàn Cam Lộ Thí Thực, siêu tiến bạt độ chư hương linh tại nghĩa trang hoàng thành cố đô Huế. Đem giọng thiền âm triệu thỉnh nhiều đời đế chúa mấy lớp hầu vương, cung tần mỹ nữ…cùng pháp giới lục đạo nương ngôi tam bảo siêu sanh Tịnh độ.

 

2

3

 

5

——————————————————————————————————

Những Bài Viết Liên Quan
042415
Total Visit : 42415