Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Lễ húy kỵ Tổ sư khai sơn chùa Hội Phước 2016.

HK

Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật, cảm niệm ân đức sâu dày khai sơn tạo tự, hoằng pháp lợi sanh của chư vị tiền bối Tổ sư.

Hằng năm vào ngày mùng 2,3 tháng 03 Âm lịch (tức ngày 08,09/04/2016), bổn tự thành kính tưởng niệm Lễ húy nhật Tổ sư thượng Liễu hạ Ngọc tự Phổ Minh hiệu Minh Ngọc Châu Hoàn – nguyên khai sơn Tổ đình chùa Hội Phước Nha Mân – Đồng Tháp, đồng thời hiệp kỵ Giác Linh chư tôn Hòa thượng trong môn phong. Sau đây là hình ảnh Lễ húy kỵ:

1m

2m

3m

4m

5m

7m

8m

9m

10m

11m

12m

13m

14m

15m

16m

19m

20m

21m

22m

23m

25m

26m

27m

28m\29m

30m

31m

32m

33m

34m

35m

36m

37m\38m\40m

41m

42m

43m

◊-◊———————————————————◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1035128
Total Visit : 933440
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=v0JkxF08XLkvdSQc57VhTB87Iesg8nUq3Gt%2F024Q0IQBtVazRG8ndwO2pk7YpcOFkHhRlt6BP9kq4CObHbHgssOf3rB75wlk96floVkHyPOf%2Fvm4J%2Fp%2Bc9UtpRwY5I7HjRUbeqd%2BLKSrfTR4L7OERhCGyS9YjI0QLEdnVV7WYn0%3D&prvtof=sI7NVZFezFOipaKSIDvKdh4ICZ2Scq9tafsgUf7KHdI%3D&poru=wA5LdywoPAkmWEL4yDHdWyLlWgUc%2FItsoAtQ53inACMkDux%2BUuXRcF8rliBLQbox%2BCjAbk6YkVijJ6uzoSDH2g%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>