Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.

Video: Lễ Húy kỵ Tổ sư Khai sơn Chùa Hội Phước 2014 (2/5)

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
201035
Total Visit : 99347