Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

LỄ HÚY KỴ TỔ SƯ KHAI SƠN TỔ ĐÌNH HỘI PHƯỚC – 2019

HK

              Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật, cảm niệm ân đức sâu dày khai sơn tạo tự, hoằng pháp lợi sanh của chư vị tiền bối Tổ sư.

             Hằng năm vào ngày mùng 2,3 tháng 03 Âm lịch (tức ngày 06,07/04/2019), bổn tự thành kính tưởng niệm Lễ húy nhật Tổ sư thượng Liễu hạ Ngọc tự Phổ Minh hiệu Minh Ngọc Châu Hoàn – nguyên khai sơn Tổ đình chùa Hội Phước Nha Mân – Đồng Tháp, đồng thời hiệp kỵ Giác Linh chư tôn Hòa thượng trong môn phong. Sau đây là hình ảnh Lễ húy kỵ:

0_cảnh chùa 0_chẩn tế 1_Nhiễu tháp 2_Nhiễu tháp 3_Nhiễu tháp 4_Nhiễu tháp 7_Nhiễu tháp 8_Nhiễu tháp 9_Nhiễu tháp 10_Nhiễu tháp 11_Nhiễu tháp 12_Nhiễu tháp 13_Nhiễu tháp 14_Nhiễu tháp 15_Nhiễu tháp 16_Nhiễu tháp 17_Nhiễu tháp 20_Nhiễu tháp 21_Nhiễu tháp 29_Nhiễu tháp 31_Nhiễu tháp 32_Tiến sư 33_Tiến sư 34_Tiến sư 35_Tiến sư 1_chẩn tế 2_chẩn tế 3_chẩn tế 4_chẩn tế 5_chẩn tế 6_chẩn tế 7_chẩn tế 8_chẩn tế 10_chẩn tế 11_chẩn tế 12_chẩn tế 13_chẩn tế 14_chẩn tế 15_chẩn tế 16_chẩn tế

20171227165348_88131 (1)

Những Bài Viết Liên Quan
1068515
Total Visit : 966827