Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

LỄ HÚY KỴ TỔ SƯ KHAI SƠN TỔ ĐÌNH HỘI PHƯỚC – 2021

HK

              Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật, cảm niệm ân đức sâu dày khai sơn tạo tự, hoằng pháp lợi sanh của chư vị tiền bối Tổ sư.

             Hằng năm vào ngày mùng 2,3 tháng 03 Âm lịch (tức ngày 13,14/04/2021), bổn tự thành kính tưởng niệm Lễ húy nhật Tổ sư thượng Liễu hạ Ngọc tự Phổ Minh hiệu Minh Ngọc Châu Hoàn – nguyên khai sơn Tổ đình chùa Hội Phước Nha Mân – Đồng Tháp, đồng thời hiệp kỵ Giác Linh chư tôn Hòa thượng trong môn phong. Sau đây là hình ảnh Lễ húy kỵ:

 TAOTHAPTHANG3_2021_0 TAOTHAPTHANG3_2021_1 TAOTHAPTHANG3_2021_2 TAOTHAPTHANG3_2021_3 TAOTHAPTHANG3_2021_4 TAOTHAPTHANG3_2021_5 TAOTHAPTHANG3_2021_6.1 TAOTHAPTHANG3_2021_6 TAOTHAPTHANG3_2021_7 TAOTHAPTHANG3_2021_8.1 TAOTHAPTHANG3_2021_8 TAOTHAPTHANG3_2021_9 TAOTHAPTHANG3_2021_10.1 TAOTHAPTHANG3_2021_10.3 TAOTHAPTHANG3_2021_10.4 TAOTHAPTHANG3_2021_10 TAOTHAPTHANG3_2021_11 TAOTHAPTHANG3_2021_12 TAOTHAPTHANG3_2021_13 TAOTHAPTHANG3_2021_14 TAOTHAPTHANG3_2021_15 TAOTHAPTHANG3_2021_16 TAOTHAPTHANG3_2021_17 TAOTHAPTHANG3_2021_18 TAOTHAPTHANG3_2021_19 TAOTHAPTHANG3_2021_20

20171227165348_88131 (1)

Những Bài Viết Liên Quan
1035147
Total Visit : 933459
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=2iv1PIrhzDAYPzbFebIofgoOq8D9WvUMDEBdCP85fqxPamS5jEK31LUk7YlfC4Hp7IIFCjktCJjhnditlPoEULfaNU2rUme7apVrnxQOY0t9J%2FOVOsoQ9LseuOJ31Y2zVH8HwrBVxghBMM%2FhBaNRXtQd0sLyoGhbwiRJq12pI6Y%3D&prvtof=7cmltEdR169WrRDzWzsxpkuq3aEfNY4%2FpFOOMOy8UEY%3D&poru=pS6%2FH89ocFEn54l8jdGyON%2FAj0tQRmu662Ez6MAh3yZL11ADIYI4NyNs3hHngRkoLKLbBMQcO3pV1LlSD80nkQ%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>