Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

LỄ HÚY KỴ TỔ SƯ KHAI SƠN TỔ ĐÌNH HỘI PHƯỚC 2024

Le huy ky

    Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật, cảm niệm ân đức sâu dày khai sơn tạo tự, hoằng pháp lợi sanh của chư vị tiền bối Tổ sư.

    Hằng năm vào ngày mùng 2,3 tháng 03 Âm lịch (tức ngày 10,11/04/2024), bổn tự thành kính tưởng niệm Lễ húy nhật Tổ Sư thượng Liễu hạ Ngọc tự Phổ Minh hiệu Minh Ngọc Châu Hoàn – nguyên khai sơn Tổ Đình Chùa Hội Phước Nha Mân – Đồng Tháp, đồng thời Hiệp kỵ Giác Linh Chư tôn Hòa thượng trong môn phong. Sau đây là hình ảnh Lễ húy kỵ:

Taothapthang3_2024_0Taothapthang3_2024_1 Taothapthang3_2024_3 Taothapthang3_2024_4 Taothapthang3_2024_5 Taothapthang3_2024_6 Taothapthang3_2024_7 Taothapthang3_2024_8 Taothapthang3_2024_9 Taothapthang3_2024_10 Taothapthang3_2024_11 Taothapthang3_2024_12 Taothapthang3_2024_13 Taothapthang3_2024_14 Taothapthang3_2024_15 Taothapthang3_2024_16 Taothapthang3_2024_17 Taothapthang3_2024_18 Taothapthang3_2024_19 Taothapthang3_2024_20 Taothapthang3_2024_21 Taothapthang3_2024_22 Taothapthang3_2024_23 Taothapthang3_2024_24 Taothapthang3_2024_25 Taothapthang3_2024_26 Taothapthang3_2024_27 Taothapthang3_2024_28 Taothapthang3_2024_29 Taothapthang3_2024_30 Taothapthang3_2024_31 Taothapthang3_2024_32 Taothapthang3_2024_33 Taothapthang3_2024_34 Taothapthang3_2024_35 Taothapthang3_2024_36 Taothapthang3_2024_37 Taothapthang3_2024_38 Taothapthang3_2024_39

Taothapthang3_2024_40 Taothapthang3_2024_41

◊◊———————————————— —◊◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
406951
Total Visit : 305263