Thứ 6, ngày 23 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Lễ Nguyên tiêu.

Tet nguyen tieu.

Vào chùa lễ Phật quy y

Cầu cho kẻ ở người đi yên bề

Tiếng chuông lay bóng bồ đề

Con chim trắng cánh bay về Tây phương.

Tết nguyên tiêu hay rằm thượng nguyên ngày nầy ai nấy đều đi chùa lễ Phật và thiết lễ cầu an đầu năm, nguyện cho gia đình một năm đầy an vui hạnh phúc. Sau đây là những bức ảnh ghi lại Lễ nguyên tiêu tại chùa Hội Phước:

1

2

3

4

4a

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

◊-◊———————————————————◊-◊

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1034820
Total Visit : 933132
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=2dJznMs6tNPfwoa5%2B5qGduY5FSuFzVG2mCBd1Z%2BamCGZx9xy2rvyWPO%2FJs561BaSM2eIk0kXNrX5%2FNaM65PuEJUwcdxfrVnX2T%2BxrIJ47irPmLaeqR%2B6Ur%2FXytSHIG6y5Jo%2FI6fQ3IP8fUqrlopilCZKSGLdiQUGyNSasFRu74c%3D&prvtof=g09lRgwCs%2FFypE6qPks14opZqTVczqJBBeHer%2BMkcVY%3D&poru=Htfd8rJrQQqPb1fRX7SzPFpkD5ct7uKumJ1SO8hDvgYA03%2FAdJJ2mYG7VycYzUGALkIDF6yVAqmBMXNfOQ%2FY6w%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>