Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Lễ Phật đản chùa Hội Phước – PL: 2560

LE PD

        Again again a hoa sen nở rộ reo the first life, tan tan màn vô minh từ vô số kiếp của chúng sanh, đem lại niềm vui cho người muôn người .  Thật vậy, Đức Phật live show of cõi đời to decrowmentment for human type and for the educational date of the buddy today is a background of the action for the human on its tánh thanh tịnh, đem lại niềm vui happy happy. Sau đây là một ngày lễ Phật tử tại chùa Hội Phước:

0v

1v

2v

3v

4v

5v

6v

7v

8v

9v

10 v

12 v

11v

13 v

14v

15 v

16 v

17v

18v

19v

20 v

21 v

22 v

23 v

24v

25 v

26 v

27v

28v

29 v

30 ngày

31 v

32 v

33 v

34 v

35 v

36 v

37 v

38v

39v

40v

41v

43v

 

Image: My Vân

◊-◊ ———————————————– ————- ◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1035147
Total Visit : 933459
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=PgEFHCwQnooDdZ9hs8fjQv5UJieLIH0KmjK6nbfqrxlgZ6Vvu7F5YJlvHizwcOuf%2Fmi4Hmuz8Hs%2Bz44mQp0GyKP9qBqO8azSAEIt4phd%2B13Gr0UTZzG3JAzXEm5oB3MJvf720bsABmZZBLLMIY4EAkL%2BLiyPqRToKmEeF5HODIA%3D&prvtof=20Q20%2F1aDoI2NuEXDhv3d%2Bf%2Be7PNsss%2BOUlO6NTAjZc%3D&poru=AMbUBoGujcVSzK17AG1DCMHNIw%2FILAgj7iUJmEIXKZPw0oTa5dSe2GcNqJqwBlzs%2B8niEJshFfsKtbEP4yNaUw%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>