Thứ 4, ngày 23 tháng 10 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Lễ Phật đản chùa Hội Phước – PL: 2562

LE PD

  Lại một lần nữa hoa sen nở rộ đón mừng đấng giác ngộ ra đời, phá tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sanh, đem lại sự hạnh phúc an vui cho muôn người. Thật vậy, Đức Phật thị hiện giữa cõi đời nhằm giải thoát khổ đau cho nhân loại và cho đến hôm nay giáo lý của Đức Phật là một nền giáo lý vi diệu giúp cho con người trở về tự tánh thanh tịnh, đem đến niềm an vui hạnh phúc. Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ Phật đản tại chùa Hội Phước:


1

2

3,4

3

10

8

6,2

7

6,1

5

4

18

19

33

35

36

37

38

48

47

46

44

42

41

39

49

50

51

52

53

54,1

54

61

60

59

58

57

56

55

62

63

64

65 66

67

68

◊-◊ ———————————————– ————- ◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
786188
Total Visit : 684500