Thứ 2, ngày 21 tháng 9 năm 2020
MÙA VU LAN BÁO HIẾU, CHƯ PHẬT ĐẠI HOAN HỶ,TU BỐ THÍ TẠO PHƯỚC, ÔNG BÀ TỔ TIÊN SIÊU

Lễ Phật đản chùa Hội Phước – PL: 2562

LE PD

  Lại một lần nữa hoa sen nở rộ đón mừng đấng giác ngộ ra đời, phá tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sanh, đem lại sự hạnh phúc an vui cho muôn người. Thật vậy, Đức Phật thị hiện giữa cõi đời nhằm giải thoát khổ đau cho nhân loại và cho đến hôm nay giáo lý của Đức Phật là một nền giáo lý vi diệu giúp cho con người trở về tự tánh thanh tịnh, đem đến niềm an vui hạnh phúc. Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ Phật đản tại chùa Hội Phước:


1

2

3,4

3

10

8

6,2

7

6,1

5

4

18

19

33

35

36

37

38

48

47

46

44

42

41

39

49

50

51

52

53

54,1

54

61

60

59

58

57

56

55

62

63

64

65 66

67

68

◊-◊ ———————————————– ————- ◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
926249
Total Visit : 824561