Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Lễ Phật đản Chùa Hội Phước 2014.

PD

Vào ngày 13 tháng 04 Âm lịch được sự trợ duyên và chấp thuận của TT Trụ trì Thích Lệ Trang. Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Châu Thành – Tỉnh Đồng Tháp long trọng cử hành lễ Phật Đản tại Chùa Hội Phước, với sự hiện diện của Chư Tôn đức trong BTS tỉnh, chính quyền địa phương, các tôn giáo bạn và đồng bào Phật tử tham dự.

1

5

6

3

4

4a

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17a

1a

2s

18

19

20

21

23

5a

25

28

24

29

31

◊◊—————————————————————-◊◊

Những Bài Viết Liên Quan
1035184
Total Visit : 933496
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=dMCduyesOfar8rcns0vhaaWur5BD6fPknS5sp6vpPsb0mFlKPjTHaBTxIC%2Bfq4Y1Dl6mLHAIJ1GeN2Hxh2YIvKclq%2BaFuwFpIEeiYBjiO82X20I09kPEsZhYDvgwp0bTMD%2FVm9Ue97WaLbCgtFpyjgiJ9yAuOcTOsKJ5k0DGqmM%3D&prvtof=KuRdcKJsOXpgFmEqkpYq8%2BOqgR3IJcxKobvGRPAObiI%3D&poru=8rP%2BfhrAgDiDrSneLCyOuGmMrxCMZX4uW1COkZILTpuLle%2F5RGHdT5r8n%2B5OBxvKavNCd0SwgivoDW7pAGm7TA%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>