Thứ 6, ngày 23 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Lễ tảo tháp.

Le tao thap.

Lễ tảo tháp vào dịp cuối năm là một thông điệp về giá trị đạo nghĩa làm người. Để tưởng nhớ đế công đức khai sơn tạo tự hoằng truyền chánh pháp, tiếp nối tông phong, giữ gìn tổ ấn. Nêu cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, nét đẹp muôn đời của dân tộc Việt:

“Con người có tổ có tông

Như cây có cội, như sông có nguồn”

Nguồn nước trong mát ấy đã hòa nhập vào tinh thần tri ân báo ân của người con Phật.

Về lại chốn tổ thăm viếng tháp mộ là nơi tàng trữ nhục thân của nhiều thế hệ Tổ sư vào mỗi dịp xuân về đã trở thành một truyền thống tốt đẹp trong lòng người.

“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn,

Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

Hữu nhiễu ư tháp,

Đương nguyện chúng sanh,

Sở hành vô nghịch,

Thành nhất thế trí.

Nam mô tam mãn đa một đà nẩm, án đỗ ba đỗ ba sa bà ha (3 lần).

(Nhiễu tháp chiều phải,

Nên nguyện chúng sanh,

Việc làm không trái,

Thành trí toàn giác.

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án đỗ ba đỗ ba sa bà ha 3 lần)

Sau đây là hình ảnh Lễ tảo tháp, tống thánh, tất niên tại chùa (21/12/Ất Mùi):

Thích Thiện Phước

1

2

5

8

16

17

18

19

20

21

22

23

23a

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39\40

◊-◊———————————————————-◊-◊

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
1034819
Total Visit : 933131
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=AFzm90wo32Q0Ha2R%2B19KBcfnTtuaZnGSMh51AFH8%2FInZEodOtNq6l1gHb74oDcRAflJSqqWnoaGHVXtXJ2bnuP57ZCI9bued9Ey3zvYSzenUvY4%2BAm4yaE8sSG3vX%2BNKhI1R0xvETPGhfj59PoPgwvzRUCgf%2FTiU823%2BzwH%2Fbrs%3D&prvtof=sBt6EPY%2B1fGyskEopoq4uaD8IYiRGze83DcFlApdyzw%3D&poru=fjoMund%2Fjt4XmibOVxcrn3BTcnq3a1QM7iFHMXJuB2S1fTBUsUls64z8Byx%2F3vgSjj1T8i%2BOq67Ar%2BMdZ3Twxg%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>