Thứ 6, ngày 23 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

LỄ THƯỢNG NGUYÊN – RẰM THÁNG GIÊNG XUÂN CANH TÝ

 Tet nguyen tieu.
   Rằm tháng giêng, còn gọi là tết nguyên tiêu (元宵節), lễ thượng nguyên (ngươn), nguyên tịch, tiểu chánh nguyệt, xuân đăng tiết, tết trạng nguyên …

 Vào chùa lễ Phật quy y

Cầu cho kẻ ở người đi yên bề

 Tiếng chuông lay bóng bồ đề

 Con chim trắng cánh bay về Tây phương.

      Tết nguyên tiêu hay rằm thượng nguyên ngày nầy ai nấy đều đi chùa lễ Phật và thiết lễ cầu an đầu năm, nguyện cho gia đình một năm đầy an vui hạnh phúc. Sau đây là những bức ảnh ghi lại Lễ nguyên tiêu tại chùa Hội Phước: 

thuonguyen2020_1 thuonguyen2020_2 thuonguyen2020_2_1 thuonguyen2020_3 thuonguyen2020_4 thuonguyen2020_5 thuonguyen2020_6 thuonguyen2020_7 thuonguyen2020_8 thuonguyen2020_9 thuonguyen2020_10 thuonguyen2020_10_1 thuonguyen2020_11 thuonguyen2020_12 thuonguyen2020_13 thuonguyen2020_14 thuonguyen2020_15 thuonguyen2020_16 thuonguyen2020_17 thuonguyen2020_18 thuonguyen2020_18_1 thuonguyen2020_19 thuonguyen2020_20 thuonguyen2020_21 thuonguyen2020_22 thuonguyen2020_23 thuonguyen2020_24 thuonguyen2020_25 thuonguyen2020_26 thuonguyen2020_27 thuonguyen2020_28 thuonguyen2020_29 thuonguyen2020_30 thuonguyen2020_31 thuonguyen2020_32 thuonguyen2020_33 thuonguyen2020_34

20171227165348_88131 (1)

◊-◊———————————————————-◊-◊

Những Bài Viết Liên Quan
1034787
Total Visit : 933099
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=tzYmcfFlbB0HRiHpPNmBOaYJgo8EvTHhmQqhpfCCHhnBVkkc7WEIjqKYkR7zyDIleIBu3lG5jpzvtdzF%2FaAV%2BEnOSbWHuGW0ZbmpxCjc0Hg1M3%2BMxDdlOLN3RqS2puYiqvt9V2uIa9M%2Fq52%2BzX1L5HEBUkC1PH9QVkjnqDYgZJY%3D&prvtof=sxGiLJTkKkP4nkYy0WdqUYxVyYwzoVHPXsDHr4RopOg%3D&poru=szyxDZ6pU6f%2BqtV1%2FfN8hs6x031K9HgbDTUcEq8iLylfq73HlcmaOnT%2FDOThj9g2bQPmi%2FzNgq9jlBeiDBvI5Q%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>