Thứ 3, ngày 26 tháng 3 năm 2019
"HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI. TA TỪ GIÃ CÁC CON, NƠI SA LA SONG THỌ. RẰM THÁNG HAI ÂM LỊCH, TRĂNG THẮM LỆ ĐÀO. ĐỨC TỪ PHỤ BỔN SƯ AN NHIÊN NIẾT BÀN NHẬP DIỆT."

LỄ THƯỢNG NGUYÊN – RẰM THÁNG GIÊNG XUÂN KỶ HỢI

Tet nguyen tieu.


     Rằm tháng giêng, còn gọi là tết nguyên tiêu, lễ thượng nguyên (ngươn), nguyên tịch, tiểu chánh nguyệt, xuân đăng tiết, tết trạng nguyên….
Vào chùa lễ Phật quy y
 Cầu cho kẻ ở người đi yên bề
 Tiếng chuông lay bóng bồ đề
 Con chim trắng cánh bay về Tây phương.
     Tết nguyên tiêu hay rằm thượng nguyên ngày nầy ai nấy đều đi chùa lễ Phật và thiết lễ cầu an đầu năm, nguyện cho gia đình một năm đầy an vui hạnh phúc. Sau đây là những bức ảnh ghi lại Lễ nguyên tiêu tại chùa Hội Phước: 

0_tetnt2019

1,1_tetnt2019

1,2_tetnt2019

1_tetnt2019

2_tetnt2019.jpg

3_tetnt2019

4_tetnt2019

5,1

6_tetnt2019

7,1_tetnt2019

7_tetnt2019

8,1_tetnt2019

8_tetnt2019

9_tetnt2019

10_tetnt2019

11,1_tetnt2019

11_tetnt2019

12_tetnt2019

13_tetnt2019

14_tetnt2019

15,1_tetnt2019

15_tetnt2019

16_tetnt2019

17_tetnt2019 18_tetnt2019 19_tetnt2019

20_tetnt2019

21_tetnt2019

22_tetnt2019

23_tetnt2019

24_tetnt2019

Những Bài Viết Liên Quan
687587
Total Visit : 585899