Thứ 6, ngày 22 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

LỄ THƯỢNG NGUYÊN – RẰM THÁNG GIÊNG XUÂN KỶ HỢI

Tet nguyen tieu.


     Rằm tháng giêng, còn gọi là tết nguyên tiêu, lễ thượng nguyên (ngươn), nguyên tịch, tiểu chánh nguyệt, xuân đăng tiết, tết trạng nguyên …

 

Vào chùa lễ Phật quy y

 

 Cầu cho kẻ ở người đi yên bề

 

 Tiếng chuông lay bóng bồ đề

 

 Con chim trắng cánh bay về Tây phương.

 

     Tết nguyên tiêu hay rằm thượng nguyên ngày nầy ai nấy đều đi chùa lễ Phật và thiết lễ cầu an đầu năm, nguyện cho gia đình một năm đầy an vui hạnh phúc. Sau đây là những bức ảnh ghi lại Lễ nguyên tiêu tại chùa Hội Phước: 

 

0_tetnt2019

1,1_tetnt2019

1,2_tetnt2019

1_tetnt2019

2_tetnt2019.jpg

3_tetnt2019

4_tetnt2019

5,1

6_tetnt2019

7,1_tetnt2019

7_tetnt2019

8,1_tetnt2019

8_tetnt2019

9_tetnt2019

10_tetnt2019

11,1_tetnt2019

11_tetnt2019

12_tetnt2019

13_tetnt2019

14_tetnt2019

15,1_tetnt2019

15_tetnt2019

16_tetnt2019

17_tetnt2019

18_tetnt2019

19_tetnt2019

20_tetnt2019

21_tetnt2019

22_tetnt2019

23_tetnt2019

24_tetnt2019

&&&——————————————————-&&&

Những Bài Viết Liên Quan
1068523
Total Visit : 966835