Thứ 4, ngày 29 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

LỄ TỐNG THÁNH ĐƯA CHƯ THIÊN NĂM QUÝ MÃO

Ta thap

    Để nói lên tinh thần tri ân báo ân của người con Phật và truyền thống trở về nguồn của dân tộc Việt. Hằng năm vào ngày 20 tháng Chạp, các chùa thuộc môn đình Chùa Hội Phước – Nha Mân – Đồng Tháp trở về chốn Tổ để cử hành Lễ Tảo tháp và Tống thánh. Vào những dịp cuối năm, chuẩn bị đón Tết nguyên đán, mọi người đều trở về quê hương và bao sái phần mộ tổ tiên, trang nghiêm điện thờ để chuẩn bị đón Tết. Trên tinh thần hiếu kính đó, Phật pháp bất ly thế gian pháp, đạo Phật chính là đạo hiếu, vì vậỵ mà có nghi thức tảo tháp trong truyền thống văn hoá Việt Nam. Lễ Tống Thánh (hay là Tiễn Chư Thiên) là cách nói của Đạo Phật để nhắc nhở mọi người biết đền ơn, đáp nghĩa đối với bốn trọng ân vào mỗi dịp cuối năm, bởi lẽ:

“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn,
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”

    Sau đây là hình ảnh của buổi lễ:

Tongthanh2023_1  Tongthanh2023_3 Tongthanh2023_5  Tongthanh2023_7 Tongthanh2023_8 Tongthanh2023_9 Tongthanh2023_10 Tongthanh2023_11 Tongthanh2023_12  Tongthanh2023_14    Tongthanh2023_18  Tongthanh2023_21  Tongthanh2023_23 Tongthanh2023_24 Tongthanh2023_25   Tongthanh2023_30 Tongthanh2023_31 Tongthanh2023_32 Tongthanh2023_33 Tongthanh2023_34 Tongthanh2023_35 Tongthanh2023_36

Những Bài Viết Liên Quan
406967
Total Visit : 305279