Thứ 3, ngày 28 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 2023

lễ vía phật a di đà          Đêm ngày 17 tháng 11 năm Quý mão, hòa chung trong không khí hân hoan của người con Phật nói chung và những hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ niệm Phật nói riêng, chùa Hội Phước long trọng tổ chức lễ hội Hoa Đăng mừng ngày vía đức Phật A Di Đà. Để thể hiện tấm lòng tôn kính của chúng con đối với đức Từ phụ A Di Đà Trước dâng lên cúng dường đức Như Lai và mười phương Tam Bảo, ngưỡng mong chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Hiền Thánh tăng thùy từ mẫn giám. Sau cũng nhờ ân đức này, nguyện cầu cho quốc thái dân an, đạo Phật trường tồn, nhân dân thấm nhuần pháp lạc. Trong khung cảnh oai nghiêm, hùng tráng với niềm tin trong sạch, bằng hơi thở của sự tỉnh thức, đại chúng cùng quán chiếu lại chính mình, bằng cách này, chúng ta sẽ thiết lập trọn vẹn sự truyền thông với Ngài. Nhờ năng lượng từ bi của tha lực lưu xuất mà tất cả thiện pháp được nảy sinh, tất cả ác pháp được đoạn trừ.

Đệ tử chúng con
Đối trước Phật đài
Trong ngày Thánh đản
Đèn hoa rực sáng
Giữa tiết Đông sang
Bầu trời giá lạnh
Dưới ánh trăng thanh
Nhằm ngày mười bảy
Chúng con hết thảy
Dâng trọn lòng thành
Lễ tán xưng danh
Cầu sanh Tịnh độ
Duyên lành hội ngộ
Nghe được Phật danh
Phát nguyện tu hành
Theo lời Phật dạy
Cúi đầu kính lạy
Giáo chủ Lạc bang
Phóng ánh Từ quang
Soi đàng tiếp dẫn
Chúng con quanh quẩn
Lục thú luân hồi
Sanh tử nổi trôi
Than ôi khổ não
Si mê điên đão
Chẳng biết lối về
Cực lạc hương quê
Bấy lâu xa cách
Phiêu lưu đất khách
Biển nghiệp mênh mang
Nay gặp Từ hàng
Cha lành cứu độ
Ta-bà đau khổ
Quyết định thoát ra
Nguyện A Di Đà
Tây phương giáo chủ
Lạy Đức Từ phụ
Nhiếp thọ chúng con
Một dạ sắc son
Cầu sanh Cực lạc
Nguyện dứt điều ác
Làm các việc lành
Tín-Nguyện-Trì danh
Tất cả đồng sanh
Liên trì hải hội
Bao nhiêu nghiệp tội
Do bởi tham sân
Đệ tử kiều cần
Chí thành sám hối
Giữa cảnh trần muôn lối
Với vạn mối não phiền
Ba cỏi chẳng hề yên
Lửa vô thường thiêu đốt
Với băm hai tướng tốt
Hào quang chiếu đại thiên
Ánh mắt Phật dịu hiền
Duỗi tay vàng tiếp dẫn
Nay chúng con thành khẩn
Tưởng niệm đến cha lành
Nhân ngày Vía đản sanh
Cùng về đây tu tập
Ngọn đèn hoa rực khắp
Nén hương ngút bay xa
Kính dâng Đức Di Đà
Ngưỡng mong Ngài minh chứng
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (3 Lần)

Hoadang2023_1 Hoadang2023_2 Hoadang2023_3 Hoadang2023_4 Hoadang2023_5 Hoadang2023_6 Hoadang2023_7 Hoadang2023_8 Hoadang2023_9 Hoadang2023_10 Hoadang2023_11 Hoadang2023_12 Hoadang2023_13 Hoadang2023_14 Hoadang2023_15 Hoadang2023_16 Hoadang2023_17 Hoadang2023_18 Hoadang2023_19 Hoadang2023_20 Hoadang2023_21 Hoadang2023_22 Hoadang2023_23 Hoadang2023_24 Hoadang2023_25 Hoadang2023_26 Hoadang2023_27 Hoadang2023_28 Hoadang2023_29 Hoadang2023_30 Hoadang2023_31 Hoadang2023_32 Hoadang2023_33 Hoadang2023_34 Hoadang2023_35

 
Những Bài Viết Liên Quan
406958
Total Visit : 305270