Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Lịch sử chùa Hội Phước.

LSU

Chùa Hội Phước toạ lạc tại thôn Phú Nhuận, tổng An Mỹ, hạt Sa Đéc. Nay thuộc xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp.

Chùa có từ đời vua Thiệu Trị năm thứ 5 (1845). Đương thời, chỉ là một thảo am của bà Trần Thị Ngôn dựng lên để tu niệm.

Năm 1845, bà thế phát xuất gia với Hồ Thượng Liễu Lộc ở chùa Huệ Lâm – Sài Gòn, được Hòa thượng ban cho Pháp danh là Như Định.

Năm 1849, đáp lời thỉnh cầu của bà Như Định, lão Tổ Tiên Giác Hải Tịnh ở Tổ đình Giác Lâm – Sài Gòn tiến cử Hòa thượng Liễu Ngọc Phổ Minh về Trụ trì thảo am và từ đó đặt tên là Hội Phước Tự.

Năm 1850, Hòa Thượng Liễu Ngọc bắt đầu xây dựng chùa với những công trình như: Chánh điện, Tổ đường, Đông đường, Tây đường, Giảng đường và Tiền đường, công trình xây dựng mãi đến năm 1891 mới hoàn thành.

12v

Đến nay chùa đã nhiều lần trùng tu và được truyền thừa qua các đời Trụ trì: 

Đời thứ I : Hòa thượng Liễu Ngọc tự Minh Ngọc Châu  Hoàn hiệu Phổ Minh.

Đời thứ II : Hòa thượng Đạt Cường tự Như Cang hiệu Chánh Hảo.

Đời thứ III : Hòa thượng Ngộ Đạo tự Hồng Đạo hiệu Chơn Tâm.

Đời thứ IV : Hòa thượng Hồng Hưng tự Thiện Hưng hiệu Chơn  Không. 

Đời thứ V : Hòa thượng Chơn Như tự Nhật Thiện hiệu Minh Tâm.

Đời thứ VI : Thượng tọa Nhật Huệ hiệu Thiện Trí.

Đời thứ VII : Thượng tọa Thích Lệ Trang hiệu Thiện Nghiêm.

◊-◊————————————————————-◊-◊

 

 

 

 

 

427550
Total Visit : 325862