Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Năm phước đến nhà

NĂM PHƯỚC  ĐẾN NHÀ

Thích Thiện Phước

Danh từ “Ngũ phước” vốn có xuất xứ từ trong thiên “Hồng Phạm” của kinh Thư, nhưng bây giờ từ ngữ này đã được mọi gia đình đều biết đến. Hay nói khác hơn là câu thành ngữ “Ngũ phước lâm môn” dường như ai ai cũng đều nghe biết đến, nhưng rất ít người hiểu “Ngũ phước” ở đây là chỉ năm loại phước gì. Đến như người biết rõ về nguyên lý của từ “Ngũ phước lâm môn” thì lại càng hiếm hoi hơn.

Phước thứ nhất là trường thọ.

Phước thứ hai là phú quý.

Phước thứ ba là khương ninh.

Phước thứ tư là hảo đức.

Phước thứ năm là thiện chung.

2

Trong kinh Thư chép năm phước ấy là:

1. Thọ

2. Phú

3. Khương ninh

4. Du hảo đức

5. Khảo chung mạng.

Trường thọ là số mạng không chết yểu, lại có được phước thọ lâu dài.

Phú quý là tiền bạc và của cải sung túc, lại có được địa vị tôn quý.

Khương ninh là thân thể không những khỏe mạnh mà tâm linh còn được an ổn.

Hảo đức là thường làm việc lành, lại còn rộng chứa âm đức.

Thiện chung là hay dự biết được thời gian mình qua đời, đến lúc mạng chung không gặp những tai họa ngang trái, thân thể không đau bệnh, trong lòng không còn vướng mắc và sầu lo về nhân thế, an lành và tự tại lìa bỏ cõi nhân gian.

1

Cuộc sống con người do năm thứ phước này tụ họp lại mà được an vui hạnh phúc. Nếu thiếu một thì không thể đạt được lẽ mầu ấy. Ví như có người tuy sống lâu mà không có phước đức; có người tuy sống lâu trăm tuổi mà lại nghèo nàn, hèn hạ và lăn lóc sống cho qua ngày qua tháng; có người tuy giàu có, của cải dẫy đầy nhưng số mạng ngắn ngủi; có người giàu sang nhưng sức khỏe yếu kém, luôn bệnh hoạn ốm đau; có người nghèo nàn, hèn hạ, lại còn phải bị phiền não bức ngặt tâm linh; có người tuy giàu có về vật chất nhưng trong lòng luôn bận bịu lo nghĩ; có người tuy đầy đủ phương tiện sinh hoạt nhưng lại thích sống cảnh thanh bần nhàn nhã; có người bần tiện mà lại thiện chung; có người tuy giàu có, sống lâu nhưng đến lúc mạng chung thì gặp những họa ương ngang trái, khi chết không được tốt lành. Những cảnh ngộ về cuộc sống con người thật nhiều vô số kể, đơn cử là do sự biến hóa của năm phước mà nói, chỉ có năm phước đều đến cửa thì cuộc sống nhân sinh mới được vẹn toàn đầy đủ.

Ngoài ra, còn những trường hợp khác đều thuộc về cảnh “Mỹ trung bất túc” (trong cái tốt đẹp vẫn còn có những điều kém khuyết).

Trong năm thứ phước nêu trên, phần trọng yếu nhất vẫn là phước thứ tư, tức: “Hảo đức”. Nhân vì đức là nguyên nhân và nguồn cội của phước, phước là kết quả và biểu hiện của đức. Nếu chỉ lo cầu phước mà không lo tu sửa đức hạnh thì há chẳng phải là bỏ gốc mà đi tìm ngọn ư?

3

Trường thọ, phú quý, khương ninh, hảo đức và thiện chung, cả năm phước này đều có mối liên hệ rất mầu nhiệm:

Trường thọ, phú quý, khương ninh và thiện chung, bốn phước này là kết quả, còn loại phước thứ ba tức hảo đức là nguyên nhân của chúng. Đời nay sở dĩ được trường thọ, phú quý và khương ninh, đó chính là kết quả của đời quá khứ đã rộng chứa những âm đức. Còn thiện chung chủ yếu là do kết quả của đời nay đã vun trồng những đức tốt. Hay nói cách khác, trường thọ, phú quý và khương ninh là quả báo ở đời hiện tại, còn thiện chung là quả báo ở đời vị lai vậy!

Trong năm phước này, thiện chung rất khó được. Nhân vì chỉ có đời nay rộng chứa âm đức thì mới được thiện chung, còn trường thọ và phú quý thì không hẳn phải như vậy! Có một số người đời nay tuy giàu có và sống lâu, nhưng họ đều không có hảo đức. Đây là do đời quá khứ, họ có tu đức mà được quả báo như thế. Còn hạng người đời nay tuy giàu có mà không lo tu hảo đức thì chẳng những hiện đời thân tâm họ không được mạnh khỏe, an ninh mà nhất định trong tương lai cũng rất khó an lành mà ra đi trong chánh niệm./.

◊◊————————————————————————-◊◊

 

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
427544
Total Visit : 325856