Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

NGÀY PHẬT NIẾT BÀN

Phật Nv (1)

     Trong Phật giáo mỗi năm vào ngày 15 tháng 2 là lễ kỷ niệm pháp hội Đức Phật nhập Niết Bàn, nhưng ngày này có nhiều thuyết khác nhau, đối với các nước Phật giáo Bắc Truyền như: Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản,… thường lấy ngày 15 tháng 2 năm 485 trước tây lịch kỷ niệm ngày Phật Niết Bàn.

30943mm-1

     Còn Tạng Truyền và Nam Truyền Phật giáo thì lấy ngày 15 tháng 5 năm 543 trước tây lịch là ngày kỷ niệm Phật Đản Sanh, Thành Đạo, Niết Bàn gọi là ngày Tam Hợp.

s6_fca089bb3577ff9b50a340694eb6cd1a

     Đức Phật thuyết pháp 49 năm, ngày đi khắp lưu vực sông Hằng, vào năm 80 tuổi, Phật từ nước Ma Kiệt Đà đến thành Tỳ Xá Ly, trong Tinh Xá Đại Lâm thành Tỳ Xá Ly Ngài thuyết bài pháp cuối cùng. Lúc này thân Phật đã có bệnh tật, Ngài biết sắp nhập Niết Bàn, do đó Ngài ở thành Câu Thi Na, đến bờ sông Bạt Đề tắm rửa, rồi đến nơi Ta La Song Thọ thành Câu Thi Na, tuyên bố với các đệ tử Ngài sắp nhập Niết Bàn.

001-Sakyamuni

     Ngài lại thuyết pháp cho các đệ tử nghe lần sau cùng và hỏi có vấn đề gì còn nghi ngờ thì cứ hỏi. Các đệ tử sau khi nghe Phật nói thế trong lòng vô cùng buồn khổ, A Nan ba lần thỉnh Phật ở lại thế gian, nhưng Phật đáp: “Tự tánh của muôn pháp đều sẽ trở về nơi hoại diệt, con người có sanh ắt có tử. Vậy thân thể ta đâu được vĩnh hằng. Trong đời sống ngắn ngủi này, nhất định sẽ trở về nơi tịch diệt”.

Nirvana-Buddha-001

     Các đệ tử mới nhờ Ngài A Nan thưa thỉnh Phật về 4 vấn đề:

1/  Lúc Phật còn ở đời, chúng con cung kính nương theo Phật làm thầy, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng con biết nương vào ai làm thầy.

2/ Lúc Phật còn ở đời chúng con nương vào Phật mà an trú. Sau khi Phật Niết Bàn chúng con nương vào đâu để an trú.

3/ Lúc Phật còn ở đời, Tỳ kheo có ác tánh thì Phật điều phục. Sau khi Phật nhập Niết Bàn Tỳ kheo ác tánh phải điều phục ra sao ?

4/ Lúc Phật còn ở đời, lời dạy của Phật mọi người rất dễ dàng tin hiểu, còn sau khi Phật nhập Niết Bàn, việc kết tập kinh điển, phải làm sao để mọi người tin.

20160323091129439

     Phật dạy: Ta sẽ tuần tự đáp cho các đệ tử về 4 vấn đề trên:

1/ Sau khi Ta Niết Bàn, nên lấy giới Luật làm Thầy.

2/ Sau khi Ta Niết Bàn, nên nương vào Tứ Niệm Xứ để an trụ.

3/ Sau khi Ta Niết Bàn, ác tánh Tỳ kheo nên mặc tẩn – không nói chuyện với họ – để trị.

4/ Sau khi Ta Niết Bàn, tất cả các kinh điển câu đầu nên để “tôi nghe như vầy” để các đệ tử tin tưởng.

loi_day_cuoi_cung3

      Phật bảo A Nan Đà đắp chiếc Tăng già lê lên thân Ngài, nằm xoay về bên phải, cơ thể rất mỏi mệt. Lúc này có một ngoại đạo tên là Tu Bạt Đà La đến tìm, Phật lại cố gắng thuyết pháp cho Ông nghe, và trở thành vị đệ tử sau cùng của Phật. Phật để lại lời dạy sau cùng cho các đệ tử, vào lúc nửa đêm Ngài nằm nghiêng bên phải, đầu quay về hướng Bắc, mặt xoay về hướng Tây, khép mắt, an tường vào Niết Bàn.

duc-phat-tich-diet

     Sau khi Phật nhập Niết Bàn, vua nước Câu Thi Na và đệ tử của Phật là ngài Ma Ha Ca Diếp,… long trọng cử hành lễ trà tỳ, Xá Lợi của Phật được chia cho 8 nước, và mỗi nơi đều xây dựng tháp để cúng dường. Đến thời vua A Dục, vua khai quật ở nước Ma Kiệt Đà có 7 ngôi bảo tháp, nhặt được Xá Lợi và đựng thành 8 vạn 4 ngàn hộp báu, kiến lập 8 vạn 4 ngàn ngôi bảo tháp để tôn thờ, những tháp Xá Lợi này đến nay vẫn còn, tinh thần từ bi độ đời của Phật mãi mãi được thế gian tôn thờ.

c60c3d17f743eaaefea7f12b7e8b

     Quyển 33, sách Phật Tổ Thống Kỷ của Chí Bàn sáng tác chép: Như Lai nhập diệt vào ngày 15 tháng 2 đời Chu Mục Vương thứ 53, phàm nơi Già Lam, nên sắm sửa lễ phẩm để cúng dường Phật, gọi là ngày kỵ của Phật.

86028_318665_449833

     Sách Thích Thị Yếu Lãm chép: Ngày 15 tháng 2 là ngày Phật nhập diệt, tất cả Tăng tục trong thiên hạ cử hành pháp hội để cúng dường, việc làm này tức là ngày kỵ.

1402

     Hằng năm, vào ngày này trong Tự viện Phật giáo treo hình tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, dâng hương hoa, đèn đuốc, trà quả,… để cúng dường. Pháp hội cử hành rất long trọng, đồng thời, đọc tụng kinh Di Giáo, kinh Niết Bàn,… để bày tỏ lòng tôn kính nhân ngày nhập diệt của Phật.

20171227165348_88131 (1)

Những Bài Viết Liên Quan
1069041
Total Visit : 967353