Thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"

Tu tập theo hạnh xuất gia

TU TẬP THEO HẠNH XUẤT GIA

Thích Thiện Phước

       Cư sĩ tại gia nên định ngày trì Bát Quan Trai Giới, tu tập theo hạnh của người xuất gia, thời gian thọ trì giới hạn trong một ngày một đêm. Trong một ngày một đêm này phải cẩn thận  giữ gìn ba nghiệp, phản tỉnh hành vi, thường làm việc lành.

   

        Vào các ngày mùng 1, 8, 14, 15, 23, 30 (tháng thiếu 29) gọi là 6 ngày trai trong tháng, còn gọi là lục trai nhật. Phải siêng năng tinh tấn, người cư sĩ học Phật mỗi tháng vào trong thời gian này phải sinh hoạt giống như người xuất gia.

 

       Theo quyển 40, Kinh Tạp A Hàm chép: Đối với 6 ngày trai nầy, Tứ Thiên Vương và các đại thần đi ra tuần tra thế gian, quan sát những việc thiện ác ở thế gian. Cũng có trường hợp mùng 1, 14, 15, 30 (tháng thiếu 29)  gọi là 4 ngày trai trong tháng. Còn như trong 6 ngày trai trên mà thêm vào 4 ngày: 18, 24, 28, 29 (tháng thiếu thì 27, 28) gọi là 10 ngày trai.

 

Hinh anh tu tap

     

       Trong 6 ngày trai, phải tu pháp môn Lục niệm:

 

            1. Niệm Phật   : Phật là bậc đạo sư chỉ đường.

            2. Niệm Pháp  : Pháp là mẹ sanh ra chư Phật.

 

            3. Niệm Tăng  : Tăng là ruộng phước của trời người

 

            4. Niệm Thiên : Cõi trời được an vui khoái lạc.

 

            5. Niệm Giới    : Trì giới thì 3 nghiệp được thanh tịnh.

 

            6. Niệm Thí     : Bố thí cho tất cả người bần cùng.

———————————————————————–

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
987442
Total Visit : 885754