Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
"KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2022- PL. 2566" Hạnh phúc thay chư Phật ra đời Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.
Pháp Thoại

Giải thoát – TT. Thích Lệ Trang thuyết giảng.

“Nguyện người nghe tỉnh thức – Vượt thoát mọi nẻo luân hồi – Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” – Nha Mân, ngày 02/10/Ất Mùi.

Nhớ ơn – TT. Thích Lệ Trang.

Sám hối – TT. Thích Lệ Trang.

 

Tâm lân mẫn – TT. Thích Lệ Trang.

Lễ Húy kỵ Tổ sư KS Chùa Hội Phước 2014.

Lễ Húy kỵ lần thứ 113 Tổ sư Khai sơn Tổ đình Hội Phước – Nha Mân – Đồng Tháp. (Ngày 01,02,03 tháng 03 năm Giáp Ngọ)

Nghi lễ và Oai nghi của người tu Phật

Tùy nghiệp thọ dụng (Phần 3/3).

Tùy nghiệp thọ dụng (Phần 2/3)

Tùy nghiệp thọ dụng (Phần 1/3).

Phật có ở trong xe không? (Phần 1/3)

201041
Total Visit : 99353