Thứ 7, ngày 22 tháng 2 năm 2020
" Mừng Xuân Di Lặc " Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni cùng quý thiện tri thức một năm mới Thân Tâm Thường Lạc, Cát Tường Như Ý !

Nghi lễ và Oai nghi của người tu Phật

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
838438
Total Visit : 736750