Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021
“KHÔNG NÊN NHÌN LỖI NGƯỜI, NGƯỜI LÀM HAY KHÔNG LÀM, NÊN TỰ NHÌN THÂN TA, CÓ LÀM HAY KHÔNG LÀM” - "CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN.HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN." - "KHÔNG LÀM MỌI ĐIỀU ÁC, THÀNH TỰU CÁC HẠNH LÀNH. TÂM Ý GIỮ TRONG SẠCH, CHÍNH LỜI CHƯ PHẬT DẠY. " - " VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG, KHÔNG RỘN GIỮA RỘN RÀNG; GIỮA NHỮNG NGƯỜI RỘN RÀNG, TA SỐNG, KHÔNG RỘN RÀNG."

Nguồn gốc Lá cờ Phật giáo.

la coThích Thiện Phước

         Lá cờ Phật giáo:

        Nói đến Lá cờ Phật giáo có rất nhiều người biết đến, nhân vì thời Phật và kinh điển có ghi chép. Cờ trong Phật giáo có nguồn gốc từ năm 1952 tại cử hành hội nghị Phật giáo thế giới lần thứ 2. Do Áo Nể Cao Đặc người quốc tịch Mỹ (Colonel. Henry Stell. Olcott) đề xướng ra cờ Phật giáo, ông căn cứ vào 6 màu hào quang của Phật khi thành đạo phóng ra, mà thiết kế thành lá cờ 6 màu: Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, và một màu hỗn hợp của 5 màu trên để làm thành cờ Phật giáo, và do Tích Lan đại biểu đề xuất. Sau khi đại hội thông qua, được công nhận làm lá cờ Phật giáo và đem qui định nầy chép vào chương thứ 10 trong tổ chức Tăng già.

       Cờ Phật giáo là một pháp vật trong nhà Phật, có tính chất rất trang nghiêm. Nhân thế mà đối với vấn đề qui cách làm thành lớn nhỏ, phân bố màu sắc, phương pháp sử dụng đều có yêu cầu qui định rõ ràng.

       Việc phân bố cờ trong Phật giáo là từ trái sang phải: Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Còn từ trên cũng như thế mà phân bố.

        Các loại màu sắc của cờ cũng là sự tượng trưng màu sắc cho toàn thế giới.

       Trong đó, màu vàng là tiêu biểu cho các dân tộc phải sống hài hòa với nhau, đây là đại biểu cho thế giới hòa bình. Nếu từ nơi lập trường Phật giáo mà nói, màu sắc của cờ, cũng tượng trưng cho pháp tướng trang nghiêm của Phật và thánh giáo viên mãn.

co

        Màu xanh – là tượng trưng cho yếu chỉ từ bi hòa bình trong Phật giáo.

        Màu vàng - là tượng trưng cho lý trung đạo.

        Màu đỏ - là tượng trưng cho sự thành tựu phước huệ trang nghiêm kiết tường.

        Màu trắng – là tượng trưng cho sự giải thoát thanh tịnh của Phật pháp.

        Màu cam – là tượng trưng cho bản chất trí tuệ kiên cố trang nghiêm của Phật giáo.

        Năm màu hỗn hợp - là biểu thị ý nghĩa chơn như không hai.

        Tóm lại, Cờ Phật giáo là biểu thị không phân biệt chủng tộc, quốc gia, trú xứ, màu da, tất cả đều có Phật tánh. Pháp sư Tịnh Không nói: “Cờ Phật giáo được thế giới công nhận sử dụng có 6 màu là tiêu biểu cho 6 hạnh Ba La Mật của Bồ tát. 6 màu có 5 màu lẻ là đại biểu cho 5 độ: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Còn màu hỗn hợp sau cùng là tiêu biểu cho Trí huệ, do đó mới thành 6 độ Ba La Mật”. Đây chính là nói trong sự tướng có trí huệ.

        Mỗi khi đến ngày kiết tường của Phật giáo hoặc ngày cử hành hoạt động Tôn giáo đều phải treo cờ Phật, để được thêm phần trang nghiêm và long trọng.

       Họa đồ cờ Phật giáo:

 

 XANH 

 VÀNG 

 ĐỎ 

 TRẮNG 

 CAM 

 XANH 

VÀNG

ĐỎ

 TRẮNG 

CAM

 

 

 

◊◊———————————————————————-◊◊

Những Bài Viết Liên Quan
1068705
Total Visit : 967017