Thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2020
MÙA VU LAN BÁO HIẾU, CHƯ PHẬT ĐẠI HOAN HỶ,TU BỐ THÍ TẠO PHƯỚC, ÔNG BÀ TỔ TIÊN SIÊU

Nhạc Hòa tấu Phật giáo.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
925400
Total Visit : 823712