Thứ 5, ngày 12 tháng 12 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Nhạc Hòa tấu Phật giáo.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
807338
Total Visit : 705650