Thứ 7, ngày 22 tháng 2 năm 2020
" Mừng Xuân Di Lặc " Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni cùng quý thiện tri thức một năm mới Thân Tâm Thường Lạc, Cát Tường Như Ý !

Nhạc Hòa tấu Phật giáo.

YouTube Preview Image
Những Bài Viết Liên Quan
838507
Total Visit : 736819