Thứ 4, ngày 08 tháng 7 năm 2020
" THẮNG NGÀN QUÂN GIẶC Ở CHIẾN TRƯỜNG CHẲNG BẰNG TỰ THẮNG. NGƯỜI TỰ THẮNG LÀ CHIẾN SĨ OANH LIỆT NHẤT" PC.103

Nhân ái bao dung – Thích Thiện Phước

YouTube Preview Image

 

Những Bài Viết Liên Quan
895349
Total Visit : 793661