Thứ 3, ngày 20 tháng 8 năm 2019
“Mẹ ơi! Mùa Vu Lan đã về rồi, Con được cài hoa hồng màu trắng đơn côi, Lòng con nghe đau xót thật nhiều, Vì con biết đời con không còn có Mẹ..."

Nhân ái bao dung – Thích Thiện Phước

YouTube Preview Image

 

Những Bài Viết Liên Quan
759160
Total Visit : 657472