Thứ 5, ngày 12 tháng 12 năm 2019
“Ai dùng các hạnh lành, Làm xóa mờ nghiệp ác, Chói sáng rực đời này, Như trăng thoát mây che.” Pháp Cú 173

Nhân ái bao dung – Thích Thiện Phước

YouTube Preview Image

 

Những Bài Viết Liên Quan
807339
Total Visit : 705651