Thứ 3, ngày 28 tháng 1 năm 2020
" Mừng Xuân Di Lặc " Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni cùng quý thiện tri thức một năm mới Thân Tâm Thường Lạc, Cát Tường Như Ý !

Nhân ái bao dung – Thích Thiện Phước

YouTube Preview Image

 

Những Bài Viết Liên Quan
827059
Total Visit : 725371