Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2020
MÙA VU LAN BÁO HIẾU, CHƯ PHẬT ĐẠI HOAN HỶ,TU BỐ THÍ TẠO PHƯỚC, ÔNG BÀ TỔ TIÊN SIÊU

Nhân ái bao dung – Thích Thiện Phước

YouTube Preview Image

 

Những Bài Viết Liên Quan
928191
Total Visit : 826503