Thứ 4, ngày 29 tháng 5 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023
Phật Học

PHẬT THÍCH CA MÂU NI XUẤT GIA

Thích Thiện Phước      Sau khi đi dạo bốn cửa thành, thái tử Tất Đại Đa quyết chí xuất gia học đạo, nhưng vua cha không cho. Với tình thương vô tận, Ngài đã vượt khỏi kinh thành vào nửa đêm xuất gia tầm đạo, đem lại ánh sánh chánh pháp cho muôn loài. […]

HOA XUÂN TRONG LÒNG NGƯỜI

     Xuân đến rồi đi, hoa nở lại tàn, đó là định luật muôn thuở của vũ trụ. Tuy nhiên, có một mùa xuân không đến cũng không đi, hoa xuân vẫn nở mãi trong lòng người con Phật, không bao giờ tàn phai, một mùa xuân bất tận cho những ai thấy được […]

NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO VÀ SỰ TIẾP BIẾN PHONG TỤC DÂN GIAN

  Thích Thiện Phước dịch. Mùng 8 tháng chạp là kỷ niệm ngày đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn thành đạo, Ngài đem ánh sánh giác ngộ tỉnh thức cho muôn loài.  Vì vậy, hàng đệ tử Phật xem ngày nầy vô cùng quan trọng trong đời sống tu tập chuyển hóa nội tâm, […]

OAI NGHI NHÀ PHẬT

Thích Thiện Phước Oai nghi là tác phong của một người có tu dưỡng, đặc biệt nhất là người xuất gia không thể thiếu. Vì đây là đại biểu cho một tập thể, nét đẹp xuất thế. Phải có dáng dấp như voi chúa, như Tỳ kheo Mã Thắng. Sau đây chúng ta tìm hiểu […]

CHÍ NGUYỆN XUẤT GIA

Thích Thiện Phước                Kinh pháp cú Đức Phật dạy: “Đường này đến thế gian Đường kia đến Niết Bàn Tỳ kheo đệ tử Phật Phải ý thức rõ ràng”.           Trong đời người, ai nấy đều có chí hướng và con đường riêng. Xuất gia là một […]

LỄ NGHI CĂN BẢN KHI VÀO TỰ VIỆN

Thích Thiện Phước           Người Việt Nam ta có thói quen vào các ngày: rằm, mùng một, ngày vía, tết nguyên đán…Dù không phải là Phật tử, đôi khi cũng tìm đến chùa lễ bái chư Phật, Bồ tát, Thánh hiền, phát nguyện tu nhân tích đức, gieo duyên lành vào thửa […]

KHÁI NIỆM VỀ THIỀN

Thích Thiện Phước     Thiền bình thường giản dị, hiện hữu bên thân chúng ta trong mọi thời khắc, thiền là bản tánh tự tâm của chúng ta, thiền là cảnh giới lìa ý niệm, ngay nơi tâm mà lãnh hội.     Có thiền rồi chúng ta sẽ có một cái nhìn mới hơn […]

NGUỒN GỐC CHUNG BẢNG TÔNG VÂN MÔN

Thích Thiện Phước         Người khai sáng Tông này là Thiền sư Văn Yển hoằng dương Tông phong riêng một phái tại Quang Thái Thiền viện ở núi Vân Môn Thiều Châu nay thuộc phía Bắc huyện Nhũ Nguyên, tỉnh Quảng Đông, do đó mà đời sau mới gọi là Tông này là […]

NGUỒN GỐC CHUNG BẢNG TÔNG PHÁP NHÃN

Thích Thiện Phước         Người khai sáng ra Tông này là Thiền sư Văn Ích, sau được Chúa Nam Đường ban cho thụy hiệu là “Đại Pháp Nhãn Thiền Sư”, nên hậu thế gọi Tông này là Pháp Nhãn Tông.         Thiền Sư Văn Ích (885 – 958) quê ở  Dư […]

NGUỒN GỐC CHUNG BẢNG TÔNG QUY NGƯỠNG

Thích Thiện Phước         Người khai sáng tông này là Thiền sư Linh Hựu. Vì đệ tử của Ngài là Tuệ Tịch trụ tại Quy Sơn ở Đàm Châu, và Ngưỡng Sơn ở Biểu Châu cả hai cùng xiển dương tông phong của môn phái, nên đời sau gọi chung là tông Quy […]

406963
Total Visit : 305275