Thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021
"NHÂN DỊP XUÂN TÂN SỬU 2021 KÍNH CHÚC AN LẠC, THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ CÁT TƯỜNG NHƯ Ý"
Kiến Thức Phật Pháp

Hương đức hạnh.

Có ba loại cây hương này, bạch Thế tôn, hương của chúng bay theo chiều gió. Thế nào là ba? Cây hương rễ, cây hương lõi, cây hương hoa.

Ma Đăng Già Nữ.

Trong số các đệ tử của Phật Đà, người có dáng vẻ đẹp nhất là Tôn Giả A Nan, A Nan cũng là người rất thông minh.

Tương quan giữa Cho và Nhận.

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế tôn vào buổi đắp y, cầm bát đi đến trú xứ của gia chủ Ugga.

Kinh Rùa mù tìm bọng cây.

Một hôm Phật ở trùng các Giảng đường bên hồ Di Hầu, tôi nghe như vầy :

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: Ví như quả đất sụp thành bể cả, có một con rùa mù sống vô lượng kiếp.

Tỳ Xá Khư.

“Trồng một thu mười, trồng mười thu trăm, trồng trăm thu vạn, công đức mà mọi người bố thí một bát cơm thì sẽ thu được phước báo vô biên”.

Ngẫm lại lời Đức Phật dạy La Hầu La về Lòng chính trực.

Đức Phật dạy cho con về đạo đức; lúc La Hầu La 10 tuổi, Đức Phật dạy cho con thiền; và lúc 20 tuổi, Ngài dạy về tuệ giác giải thoát.

Đắc đạo rồi còn đau khổ không?

Bạch Ðại đức, bậc tu hành đắc đạo không còn tái sanh trong đời sau, nhưng trong đời nầy có còn thấy mình đau khổ nữa không?

Ngọc Da Nữ

Tu Đạt trưởng giả người đã dùng vàng để bố thí xây dựng tịnh xá Kỳ Viên, con trai út thứ bảy của ông đã cưới cô gái tên là Ngọc Da ở thành Vương Xá, nàng là con của Ngọc Da trưởng.

Ca Lưu Đà Di

Ca Lưu Đà Di chính là Ưu Đa Di theo hầu Phật khi Ngài còn là một đông cung Thái tử. Khi Phật Đà quyết định xuất gia

Ân đức và Tài bảo vô giá.

Lúc đức Phật còn tại thế, có một vị Trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có, không có điểm nào đáng phàn nàn trừ một điều là tuổi đã cao mà chưa có đứa con trai nào

987217
Total Visit : 885529