Thứ 7, ngày 23 tháng 3 năm 2019
"HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI. TA TỪ GIÃ CÁC CON, NƠI SA LA SONG THỌ. RẰM THÁNG HAI ÂM LỊCH, TRĂNG THẮM LỆ ĐÀO. ĐỨC TỪ PHỤ BỔN SƯ AN NHIÊN NIẾT BÀN NHẬP DIỆT."
Kiến Thức Phật Pháp

Ngẫm lại lời Đức Phật dạy La Hầu La về Lòng chính trực.

Đức Phật dạy cho con về đạo đức; lúc La Hầu La 10 tuổi, Đức Phật dạy cho con thiền; và lúc 20 tuổi, Ngài dạy về tuệ giác giải thoát.

Đắc đạo rồi còn đau khổ không?

Bạch Ðại đức, bậc tu hành đắc đạo không còn tái sanh trong đời sau, nhưng trong đời nầy có còn thấy mình đau khổ nữa không?

Ngọc Da Nữ

Tu Đạt trưởng giả người đã dùng vàng để bố thí xây dựng tịnh xá Kỳ Viên, con trai út thứ bảy của ông đã cưới cô gái tên là Ngọc Da ở thành Vương Xá, nàng là con của Ngọc Da trưởng.

Ca Lưu Đà Di

Ca Lưu Đà Di chính là Ưu Đa Di theo hầu Phật khi Ngài còn là một đông cung Thái tử. Khi Phật Đà quyết định xuất gia

Ân đức và Tài bảo vô giá.

Lúc đức Phật còn tại thế, có một vị Trưởng giả tên là Âm Duyệt, nhà rất giàu có, không có điểm nào đáng phàn nàn trừ một điều là tuổi đã cao mà chưa có đứa con trai nào

Phật giáo hóa ở nước Việt Kỳ

Có một lần đức Phật đến nước Việt Kỳ thuyết pháp, đi qua rất nhiều thôn xóm. Đầu tiên đến nước Tỳ Xá Ly, sau cùng là đến thành Ba Liên Phất để thuyết pháp.

Ba anh em Ca Diếp có 1.000 đệ tử

Trên đường Phật đến núi Ca Da, Ngài từng tĩnh tọa dưới một gốc cây ở rừng khổ hạnh, lúc đó có một vị nữ thí chủ ôm theo một gói đồ chạy ngang qua,

Phước huệ song tu

Ngày xưa, có một Tỳ kheo tu hành tinh tấn, giới hạnh trang nghiêm, đã chứng quả A La Hán. Do nghiệp lực nên mỗi bữa chỉ ăn ba muỗng cơm. Khi thí chủ cúng dường, lút sớt vài muỗng cơm thì thấy đã đầy bát.

Phật độ Vua Hòa Mặc trở về Chánh pháp

Thuở xưa, có một nước lớn, nhà vua tên là Hòa Mặc, sống chốn biên thùy, chưa thấy sự hóa độ của Tam bảo, cho nên phụng sự ngoại đạo Phạm Chí, coi thường việc trị nước, theo lòng tin tưởng yêu tinh, sát sanh cúng tế tà thần ma quỷ.

Niệm Phật lúc lâm chung

Cổ thi nói: “Ta thấy người khác chết. Trong lòng nóng xót xa! Chẳng phải xót kẻ mất. Vì sẽ đến phiên ta!” Giữa đời, việc buồn thảm lớn lao không chi hơn tử biệt. Nhưng sự chết, người đời lại chẳng ai tránh khỏi. Cho nên những kẻ có lòng muốn lợi mình lợi người, không thể không sớm dự bị lo toan.

686360
Total Visit : 584672