Thứ 7, ngày 24 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Phật mũi đen.

Phat mui den

Một ni cô đang đi tìm giác ngộ, làm một bức tượng Phật và dát vàng lên tượng. Bất kỳ đi đâu cô cũng mang tượng Phật vàng này theo.

Nhiều năm trôi qua, vẫn còn mang tượng Phật, ni cô đến sống trong một ngôi chùa nhỏ ở một xứ có rất nhiều Phật, mỗi vị Phật có đền thờ riêng.

Ni cô muốn thắp nhang trước tượng Phật vàng của cô. Không thích hương thơm của nhang mình đi lạc qua chỗ người khác, cô chế ra một cái phểu lớn, chuyển khói nhang đến tượng Phật của cô mà thôi. Điều này làm mũi của tượng Phật vàng bị nám đen, nhìn rất xấu.

0.6

Bình:

Mê tượng, mê vàng, ích kỷ với khói hương… Mê tín và tham lam đến thế thì sao giác ngộ được?

Phật ở trong ta. Chẳng điều gì ngoài ta có thể giúp ta giác ngộ. Thấy được Phật trong ta, bắt tay được với Phật trong ta, là giác ngộ.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

◊-◊—————————————————◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
1035189
Total Visit : 933501
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=51V9T%2F3tQE%2FFWBhYZ9YUTpUHUO4EvEJgHS2UzDmvQYzroX0lRFNmYc3nL0xdI7sIYEVeYaqOh2gLddOv58AlI7NPIlk8%2B52I5TfmTE2R%2BbzRh6xw2oXqradYyHUxsnn5A5f4Q6UMwxJeDII7MVbJ9KqjetmgCaiJFIfeLEtUVK8%3D&prvtof=WWgkMk%2Fw8hA%2FgBJ18QAX9jl5tLwFY%2F3TAkDgCDKsMS4%3D&poru=2zRPVAiiUjqI%2FbWxC98NJ636j%2BVrmFcx8SzN%2BtK8T2fZ336dZVpS47ohe%2BmGRl1kbAI%2FWZM%2BZRGDVOWqnxs67Q%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>