Thứ 3, ngày 19 tháng 1 năm 2021
"CHỚ THÂN VỚI BẠN ÁC, CHỚ THÂN KẺ TIỂU NHÂN, HÃY THÂN NGƯỜI BẠN LÀNH, HÃY THÂN BẬC THƯỢNG NHÂN" (PC78)

Phóng sanh

 

PHÓNG SANH

          Văn Phóng Sanh Của Cao Tăng Triều Nhà Lương.

 

          Cao Tăng triều nhà Lương Pháp danh là Huệ Tập, đi khắp các châu phủ, đốt cháy hai cánh tay, rồi đi xin tiền đem về mua vật để phóng sanh, gặp nơi thôn quê cách xa làng xóm, xin không có tiền, hễ gặp cá là đem đi thả, thà chịu cho người đánh, hành hóa đến Mục Châu, đốt cháy hai cánh tay. Sau đó mệnh chung giải thoát. Cho nên ngày nay người ta họa hình tượng, nhằm để chỉ cho người có lòng tin biết rằng, vị ấy tuy xuất gia nhưng việc đau ngứa nào khác, huống chi thiêu đốt thân mình, để cứu giúp chúng sanh. Người đời thì giết loài khác để nuôi thân, thật không có tâm từ. Chưa thể bỏ thân đổi mạng, cũng nên tự răn nhắc mọi người chớ nên sát sanh.


Hinh bai phong sanh

          Nếu chưa làm được việc cắt thịt để nuôi cọp đói (tiền thân Đức Phật), thì nên nhịn chớ ăn thịt, có khi thấy người ở Đương Châu tranh nhau mua các loài: Tép, ốc, chim cá… để ăn thịt, tính ra không biết bao nhiêu, họ đâu biết rằng, một thăng tép có đến hơn 3000 con, một bữa ăn mà phải giết đến 3000 sanh mạng, thật đau đớn thay, do ác nghiệp gì mà dẫn đến như thế ăn nuốt chúng sanh, ngon chỉ trong một bữa nhưng mà khổ báo muôn kiếp, mong sao mọi người nên dừng lại, chớ chuốt họa ương.

 

          Cho nên đặc biệt khuyên răn: Phàm những loài nào có mạng sống thì đừng giết đừng ăn, nên nhịn chịu mà chay lạt cơm rau qua ngày.

 

          Nếu nghĩ đến cá thịt, thì nên quán xét tự thân không thể chịu đựng một mũi kim nhỏ đâm vào mình, huống chi là ăn thịt những loài vô tội ư, rất nên cẩn thận.

 

Thích Thiện Phước dịch

—————————————————————————————–

 

 

Những Bài Viết Liên Quan
971511
Total Visit : 869823