Thứ 5, ngày 22 tháng 2 năm 2024
"Mùa báo hiếu ghi công đức mẹ dưỡng cha sinh, Hội Vu Lan nhớ tinh thần thầy tổ truyền dạy" KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU 2023

Phòng trống.

Phong trongThích Thiện Phước

Tỳ kheo Na Tiên nói năng linh hoạt khéo léo, khiến cho vua Di Lan Đà rất là tôn kính. Một hôm vua Di Lan Đà đến trước mặt Tỳ kheo Na Tiên nói: “Con mắt, lỗ tai, lỗ mũi và cái lưỡi đều là của Thầy chăng?”.

Tỳ kheo Na Tiên cười đáp: “Đều không phải”.

Vua Di Lan Đà lại hỏi: “Thế thì chỉ có thân thể thôi sao, hay là ý mới thật là của Thầy?”.

Tỳ kheo Na Tiên cười đáp: “Đều không phải”.

Vua Di Lan Đà lại không hiểu, “Thế thì Thầy ở đâu?”.

Tỳ kheo Na Tiên mỉm cười hỏi lại: “Cửa sổ, cửa lớn, gạch, ngói, giường, ghế, cây cột đều là cái phòng chăng?”.

Vua Di Lan Đà im lặng giây lâu đáp: “Đều không phải”.

Tỳ kheo Na Tiên liền hỏi: “Thế thì cái phòng ở chỗ nào?”.

Vua Di Lan Đà bỗng dưng tỏ ngộ.

01

Trong cái khái niệm về sinh hoạt của chúng ta, chúng ta cũng là chỉ nương vào khái niệm sinh hoạt, sau khi làm trống trơn cái khái niệm thì chúng ta phát hiện ra cái tâm trống rỗng không ngăn ngại, mà nó chính là diện mục xưa nay, là cội nguồn trạng thái của sanh mạng.

◊-◊—————————————————————————–◊-◊

 

Những Bài Viết Liên Quan
367241
Total Visit : 265553