Thứ 6, ngày 30 tháng 7 năm 2021
"Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống an hòa với mọi người chung sống"

Quên mất Phật tánh.

PhatThích Thiện Phước

Theo kinh Lăng Nghiêm q.4 chép:

Ở thành Thất La Phiệt có một gã ngu si tên Diễn-nhã-đạt-đa, một buổi sớm nọ soi gương, thấy trong gương có cái đầu của mình với đầy đủ mặt mày, mắt mũi nên rất khoái trá, nhưng khi rời gương soi thì đầu mặt mắt mũi đều biến mất, nên vô cùng oán hận, rồi lại cảm thấy có quỷ ma phá phách nên hoảng hồn chạy thụt mạng, la lên: Ai cướp lầy đầu tôi rồi? Hãy trả đầu lại cho tôi…

Lời bàn:

Trong câu chuyện này, cái đầu thật của kẻ ngu si tỉ dụ cho bản lai chân tính, còn hình cái đầu trong gương tỉ dụ cho tướng hư vọng không thật. Câu chuyện chỉ ra kẻ ngu si trong thế gian không nhận ra chân tính của mình, mà lại nhận tướng hư vọng là thật.

Ngũ đăng hội nguyên q.6 chép: “Cái gì nhận được từ ngoài cửa vào đều không phải của báu nhà mình. Nhận bóng quên đầu, há không phải lầm lẫn quá đó ư?”.

Như cỡi trâu mà lại tìm trâu, chân như Phật tính xưa nay vốn sẳn đủ, không thường không đoạn, chẳng đến chẳng đi, tất cả đều như như một thực tại đang là. Chỉ cần nhìn lại để mà thấy, lắng nghe để hiểu rõ hơn về mình.

h

- 擔佛傍家走 (đảm Phật bàng gia tẩu)

Vác Phật đi hết nhà này sang nhà kia hỏi thăm tìm kiếm

Cụm từ này hàm ý chê trách tăng nhân hành cước, tham học. Thiền gia cho rằng tự tâm mình vốn là Phật, các hành cước tăng không hiểu điều này lại gánh Phật của tự tâm mình đi hết nhà này qua nhà kia để tìm Phật là điều đáng chê trách. Ngũ đăng hội nguyên q.4 chép: “Mọi người các ông đến Đại An ta tìm kiếm cái gì chứ? Vác Phật của mình đi từ nhà này qua nhà khác giống như con nai khát nước chạy theo bóng nước cuộn tuôn trong vệt nắng, đến bao giờ mới được tương ưng đây?! (Nhữ chư nhân tổng lai Đại An, cầu mịch thậm ma? Nhược dục tác Phật, nhữ tự thị Phật, đảm Phật bàng gia tẩu, như khát lộc sấn dương diệm tương tự, hà thời đắc tương ưng khứ!)”. 

Những Bài Viết Liên Quan
1037199
Total Visit : 935511